Hoppa till innehållet
Startblock

Aktiviteter inom kunskapsnoden

Innovationskontoret i Luleå är i uppstartsfasen för att etablera en nod vid Luleå tekniska universitet.

Välkända forskare vid universitetet är knutna till projektet och arbetar för att öka kunskapsutveckling, kunskapsdelning möjliggör möten med intressenter inom området.

Temaområden

Genom att vara en aktiv part som utvecklar nya metoder och processer möter vi samhällsutmaningarna genom att kunskapssprida,  identifiera kunskapsluckor och utveckla ny kunskap om social innovation.

Läs mer inom våra tre olika temaområden katalysator, möteplatser och kunskapsgenerator.