LTUs vision

Aktiviteter inom kunskapsnoden

Innovationskontoret i Luleå är i uppstartsfasen för att etablera en nod vid Luleå tekniska universitet.

Välkända forskare vid universitetet är knutna till projektet och arbetar för att öka kunskapsutveckling, kunskapsdelning möjliggör möten med intressenter inom området.

Temaområden

Genom att vara en aktiv part som utvecklar nya metoder och processer möter vi samhällsutmaningarna genom att kunskapssprida,  identifiera kunskapsluckor och utveckla ny kunskap om social innovation.

Ett centralt inslag är att vi arrangerar konferenser och event som samlar aktörer från alla sammhällssektorer intresserade av social innovation.

Vi arrangerar bland annat den årliga konferensen Social innovation i Norr, som även har ett eget comunity på facebook.

Foto: VoK Melina

En av de främsta drivkrafterna till att social innovation har fått förnyad kraft det senaste decenniet är att vi står inför stora samhällsutmaningar som kräver delaktighet av alla samhällets medborgare och samhällssektorer. En avgörande faktor för att detta ska ske är en breddning av entreprenörskaps- och innovationsbegreppen för att mobilisera fler aktörer att lösa samhällsutmaningar.