Hoppa till innehållet

Nya affärsmodeller för digitalisering av gruvindustrin

Publicerad: 27 augusti 2019

Det var temat när forskare från Luleå tekniska universitet i samarbete med Boliden, ordnade workshop i Ericssons studio i Stockholm, inom forskningsprojektet DigIn.

– Det var en givande dag, med väldigt tänkvärda diskussioner med ledande experter inom digitalisering och affärsutveckling i gruvbranschen, säger David Sjödin, biträdande professor inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Uppskattat workshop på Ericsson

– Vi diskuterade om affärstillämpningar av ny teknik, såsom 5G, AI, maskininlärning och smarta kontrakt, men viktigast av allt identifierade vi vad som är organisatoriska och relationella frågor som fungerar som hinder för implementering av denna teknik, säger Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation. vid Luleå tekniska universitet

Visionen för DigIn är att identifiera lönsamma affärsmodeller inom bland annat ekosystem inom gruvnäringen. Med utgångspunkt i digitala teknologier syftar DigIn till att utveckla, testa och sprida metoder för hållbara affärsmodeller. Digitaliseringen har potential att förbättra både hållbarhet och konkurrenskraft i svensk industri, genom till exempel minskad energiförbrukning och säkrare arbetsplatser. Många företag saknar dock nödvändig affärskunskap för att omvandla teknologi till kommersiellt attraktiva erbjudanden.

– Gruvindustrin är en föregångare inom svensk industri när det gäller att använda digitalisering för ett lönsammare, effektivare och säkrare arbete, i deras fall under jord, berättar David Sjödin.

Att lyckas med affärsmodeller för digitalisering

På plats under workshopen på Ericsson i Stockholm fanns bland annat experter från företag med just den erfarenheten. Workshopen innebar att experter inom olika områden fick en chans att fokusera på att utbyta erfarenheter i ett öppet klimat, istället för att som annars mötas i striktare affärssamtal. Vilka faktorer som krävs för att lyckas med affärsmodeller för digitalisering, var en viktig fråga, liksom hur man skapar en gemensam hållbar affärsmodell inom ett nätverk av samverkande aktörer. En av deltagarna gav sin syn på saken:

– Jag anser att det viktigaste för en affärsmodell av det här slaget, är det holistiska synsättet, att det här är en win-win situation för alla aktörer, så att alla förstår vad som väntas av dem och agerar efter det, säger Ulla Korsman-Kopra, Global Business manager vid Epiroc.

Projektgruppen inom DigIn som leds av Luleå tekniska universitet innefattar forskare och företag inom gruvnäringen, byggbranschen, tillverkningsindustri och skogsförädling. Bland deltagande företag på workshopen fanns bland annat ABB, Boliden, Ericsson, Epiroc, LKAB, Metso, Mobilaris, Scania, Volvo CE, Zinkgruvan Mining och näringsdepartementet.

Projektet finansieras av Vinnova.

DigIn-nya affärsmodeller för digitalisering inom gruvindustrin

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Kontakt

David Sjödin

David Sjödin, Biträdande professor

Telefon: 0920-491819
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Vinit Parida

Vinit Parida, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492469
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle