Hoppa till innehållet
Pär Weihed

Gränslöst samarbete

Publicerad: 9 september 2022

I förra veckan samlades ett femtiotal deltagare från Sverige och Finland för slutkonferensen av projektet Arbeta tillsammans - ett projekt finansierat av Interreg Nord och Region Norrbotten.

Projektet har pågått sedan mars 2020 och har haft som huvudsyfte att öka den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden.

Luleå tekniska universitet har tillsammans med övriga parter bidragit till projektet med aktiviteter för deltagare i de båda länderna och har inom ramen för projektet utvecklat två öppna, digitala onlinekurser, sk. MOOC:ar inom Hållbara produktionssystem och Karriärplanering. Universitetet har även bjudit in till en rad studiebesök och föreläsningar.

Övriga parter i projektet, Utbildning Nord, Lappia, OSAO, OAMK och Nordkalottrådet har bland annat gett kurser i svenska, genomfört en studie om mentala gränshinder samt kartlagt bristyrken i de nordligaste länen i Sverige och Finland.

Vid avslutningskonferensen talade Pär Weihed, prorektor vid Luleå tekniska universitet, om attityder och attitydförändringar och om nödvändigheten av samverkan länderna emellan, inför kommande gröna investeringar och rekryteringar i Nordkalotten.

Projektet har engagerat över 1 000 deltagare från de två länderna och lett till ökat nätverkande och vidgade perspektiv.