Hoppa till innehållet
PRV
Foto: Anna Marklund Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

PRV stöttar studenter och forskare i samarbete med LTUs innovationskontor

Publicerad: 31 januari 2023

Idag kan så mycket som 90% av värdet i ett genomsnittligt företag ligga i immateriella tillgångar, dvs i tillgångar som du inte kan röra: spetskompetens, team, nätverk, arbetsmetoder, partnerskap och samarbeten, avtal, uppfinningar, formgivning, mjukvara, data, kommunikationsstrategier, anseende, etc.

Torsdagens seminarium, som arrangerades i samverkan mellan patent- och registreringsverket (PRV) och LTUs Innovationskontor hölls det samtal kring hur du identifierar tillgångar med potentiellt högt värde och hur du hanterar dem strategiskt.

– Även i de tidigaste skedena av en innovationsprocess är det viktigt att undersöka om ens idé, uppfinning eller forskningsresultat bör skyddas genom någon form av immaterialrättsligt skydd, säger Anna Marklund vid LTUs Innovationskontor.

Intresset var också stort bland både forskare, doktorander och programstudenter vilket inte minst märktes på alla frågor som ställdes under och efter föreläsningarna med Christin Wendel från PRV.  Något som visar på hur viktigt detta ämne är och hur stort behov vi har av denna information här på universitetet.

Christin berättade om flera relevanta verktyg för att hantera immateriella tillgångar är immaterialrättigheter (patent, design, varumärken och upphovsrätt). Immaterialrätt ger dig kontroll över tillgångarna du skapar och därigenom möjligheten att dela med dig av tillgångarna med samverkanspartners och att hitta framgångsrika affärsmodeller när du tar tillgångarna till marknad.

– När olika aktörer har samverkat i innovationsarbete är det viktigt att reda ut vem som äger rätten till vad. Till exempel när akademi och näringsliv samverkar i olika forskningsprojekt. Tydliga avtal om hur immateriella tillgångar får nyttjas av parterna under och efter projektet är en nyckel till lyckad samverkan, säger Christin Wendel, strategisk samordnare på PRV.

Efter Christins föreläsning berättade Sandra Uddenskär och Anna Marklund från LTU:s innovationskontor hur studenter kan få stöd med att utveckla en idé genom till exempel finansiering, coachning, marknadsundersökningar, prissättningar och nyhetsundersökningar.

- LTUs innovationskontor och PRV kommer fortsätta sitt samarbete och fler event kommer att erbjudas framöver, berättar Anna Marklund.