Hoppa till innehållet
Marita Holst
Marita Holst, projektledare på universitetets innovationskontor. Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stort koordineringsuppdrag till Luleå tekniska universitet

Publicerad: 12 november 2020

Luleå tekniska universitet har fått i uppdrag att koordinera kunskapsöverföring och samverkan mellan landets lärosäten inom den så kallade kunskapstriangeln.

Kunskapstriangeln, eller K3-projekten, utgörs av 17 Vinnovafinansierade projekt som har som övergripande mål att stärka samverkanskapaciteten på landets lärosäten.

Arbetet med att koordinera projektportföljen har tidigare letts av Stockholms universitet, men nu tar alltså Luleå tekniska universitet över. I uppdraget ingår att underlätta för informationsutbyte och lärande, samordna aktiviteter och sprida resultat från de 17 projekten.

– Det är ett strategiskt viktigt uppdrag då man länge satsat stora resurser på att stärka lärosätenas samverkanskapacitet via ett flertal regeringsbeslut och myndighetsuppdrag. Vi kommer driva arbetet vidare genom att tillgängliggöra resultat men också genom att säkerställa att vi kan fortsätta möjliggöra samverkan mellan lärosätena i nätverk och erfarenhetsutbyten i syfte att fortsätta stärka samverkanskapaciteten. Det är väldigt roligt att vi på Luleå tekniska universitet, med vår långa erfarenhet av samverkan, kan ta detta vidare, säger projektledaren Marita Holst.

Ett kärnuppdrag

Hon framhåller att samverkan och samarbeten med det omgivande samhället, vid sidan av utbildning och forskning, är ett kärnuppdrag för lärosäten. 

Regeringens särskilda utredare Alf Karlsson lämnade i oktober över betänkandet ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta”, och han pekar på att samverkan och nyttiggörande måste prioriteras högre av landets universitet och högskolor.
– Det är väsentligt att vi kan säkerställa fortsatt arbete med samverkanskapaciteten på lärosätena även efter att detta projekt är avslutat, säger Marita Holst. 

Ett delprojekt inom K3 är MerSam (Meritvärde av samverkansskicklighet), där det studeras hur samverkansskicklighet skrivs fram och bedöms vid lärosäten i Sverige. Projektet inkluderar även ett internationellt perspektiv för att få en uppfattning om hur utländska universitet arbetar med frågan.

– Det övergripande syftet med MerSam är att få in samverkansperspektivet vid meritering av akademiker, säger Marita Holst.

Webbinarier och slutkonferens

Det nya koordineringsuppdraget involverar även LTU Business, som omarbetar K3K-webben, genomför ett flertal webbinarier samt planerar och genomför en slutkonferens. Kontinuiteten i projektet uppnås genom att de nationella samordnarna Ewa Klasson Wehler och Petra Norling fortsätter sina uppdrag under Luleå tekniska universitets projektledning. 

Marita Holst

Marita Holst, Projektledare

Telefon: 0920-492289
Organisation: Samverkan och studentrekrytering, Verksamhetsstöd