Hoppa till innehållet
HSS 2025
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Sveriges största samverkanskonferens till Skellefteå

Publicerad: 15 maj 2023

År 2025 blir Campus Skellefteå, tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, värd för Sveriges största samverkanskonferens, Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS). Konferensen har fokus på hur vi löser dagens och morgondagens samhällsutmaningar genom samverkan och hur samverkan mellan akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor kan utvecklas och stärkas.

Skellefteå står mitt i en enorm samhällsomvandling där 75 miljarder kommer att investeras fram till 2030, en investeringstakt som innebär mest investeringar/capita i Sverige just nu och har ett befolkningsmål på 90 000 invånare år 2030.

– Det är såklart jätteroligt och helt rätt i tiden att denna konferens ska genomföras i Skellefteå. Vi växer som aldrig förr och är också är fast beslutna att växa hållbart. Det kommer med många möjligheter, men också stora utmaningar. För att vi ska klara detta är samverkan med akademi och näringsliv helt centralt, säger Kristina Sundin, kommundirektör på Skellefteå Kommun.

Stafettpinnen
Stafettpinnen för arrangerandet av HSS 2025 lämnas över till Marita Holst, Luleå tekniska universitet.

Utvecklingen av Campusområdet där Campus Skellefteå har en avgörande roll för Skellefteås förmåga till kompetensförsörjning, bäddar för att ett intressant program kommer att jobbas fram och erbjudas till konferensen. Det pågår ledande forskning inom hållbart byggande i trä, framtidens energilösningar, AI och smart teknik likväl som spel och digitalisering av vård och omsorg.

– Vi ser fram emot att visa upp den utveckling som sker i Skellefteå och på campus med fokus på samhällsutmaningar med samverkan, akademi, samhälle och näringsliv, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig för utvecklingen på Campus Skellefteå.

HSS-konferensen har anordnats vartannat år av svenska lärosäten sedan 1999. Bakom konferensen står finansiärerna KK-stiftelsen, Tillväxtverket och Vinnova.