Skip to content
13:00 8 Dec
celebrate

Seminar: Social Innovation in response to societal challenges

Published: 27 November 2020

During the spring, funds were announced to initiate collaboration with the surrounding society with a focus on Social Innovation. We are proud to present results from the five innovative and very different projects with exciting research and collaborations.

Welcome to this seminar, where you can take part in results and reflections from the projects that, with the help of collaboration vouchers for social innovation, addressed societal challenge during 2020.

Curious about the projects ?!

REGISTER for the seminar via the form below, and we will send a Zoom link the day before.

The seminar will be in Swedish

Program:

12.45 Zoom rummet öppnar

13.00 Välkommen!
Marita Holst, Verksamhetsledare Mötesplats Social Innovation vid LTU.

Projektpresentationer:

Efter varje presentation ges tillfälle att ställa frågor.

13.10 Make Food from Waste- samhällsutmaning att minska avfallet inom matindustrin, med Biträdande universitetslektor, Wiebke Reim.

13.30 SICTA-samhällsutmaning barns hälsa och hållbara transporter, med Doktorand Hanna Forsberg.

13.50  SamVerkan för InVerkan på Hållbar Hälsa,- samhällsutmaning psykisk ohälsa med Biträdande professor, Päivi Juuso.

14.10 WalkAbout- samhällsutmaning inkludering av elever med speciella behov, med Professor Peter Parnes.

14.30 Bygdedejting -samhällsutmaning levande landsbygder med Doktorand Johanna Lindberg och Forskningsingejör EvaLena Skalstad.

14.50 Avslutande frågor

15.00 Seminariet avslutar

Margareta Bäckström Lindgren

Margareta Bäckström Lindgren, Specialist - Research Funding

Phone: +46 (0)920 493502
Organisation: VSS-PUEK, Professional Support
Marita Holst

Marita Holst, Project Manager

Phone: +46 (0)920 492289
Organisation: VSS-SSR, Professional Support