Hoppa till innehållet
Skogligt avtal

Strategiska partnerskap

Sedan 2018 har arbetet med strategiska partners intensifierats. Satsningen syftar till att bredda och fördjupa våra samarbeten med organisationer, företag och kommuner. Samarbetet innebär att ledningen för universitetet regelbundet för strategiska samtal med ledningen för de organisationer universitetet har avtal med.

Avtalen syftar till att tillsammans och med enade krafter möta den snabbt föränderliga omvärlden och långsiktigt stärka det strategiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Syftet med samverkan är att öka konkurrenskraften och attraktiviteten för både Luleå tekniska universitet och våra strategiska partners. Tillsammans vill vi identifiera framtida samverkansområden och utveckla mål, strategier och konkreta handlingsplaner och gemensamma aktiviteter inom dessa.

Universitetet och samverkande part ska tillsammans utveckla forskning, innovation och utbildning för ett hållbart samhälle. Partnerskapen ska bidra till att uppnå Vision 2030 och uppfylla målen i vår strategiska plan.