Hoppa till innehållet

Universitetet i nytt strategiskt samarbete

Publicerad: 24 september 2021

Luleå tekniska universitet och Hitachi ABB Power Grids har tecknat ett strategiskt partnerskapsavtal. I fokus för samarbetet står industriomställning, kompetensutveckling, talangförsörjning och forskning som bidrar till en koldioxidneutral energiframtid.

Hitachi ABB Power Grids, med 36 000 medarbetare i 90 länder och kunder inom energi, industri och infrastruktur, blir universitetets åttonde strategiska partner.
– Hitachi ABB Power Grids är ledande när det gäller framtidens energilösningar för basindustri, datacenter, transport och smarta städer. Avtalet är ett viktigt steg i vår strävan att långsiktigt stärka vårt strategiska samarbete inom utbildning, forskning och innovation. Denna typ av samarbete mellan akademi och industri är också av stor betydelse för att vi ska klara dagens och morgondagens samhällsutmaningar, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Främja kunskapsutbyte och innovation

Målet med det strategiska partnerskapet är att stärka de båda verksamheterna genom kunskapsutbyte och ökad innovation, samt att tillsammans jobba för att tillgodose behovet av framtida arbetskraft.  
– Luleå tekniska universitet har en viktig roll i att förse regionen och Sverige med kompetenta medarbetare för att möjliggöra den hållbara omställningen som pågår, säger Jenny Larsson, vd för Hitachi ABB Power Grids i Sverige. 
– Vi ser fram emot att genom forskning, kompetensutveckling och kunskapsutbyte tillsammans bidra mot ett koldioxidneutralt energisystem som ligger till grund för de satsningarna som behöver göras, både i norr och övriga landet. 

Inledningsvis kommer samarbetet fokusera på kunskapsutbyte och talangförsörjning där Hitachi ABB Power Grids bland annat kommer hålla gästföreläsningar och initiera examensarbeten. Parterna kommer även samverka inom flera av universitetets stora forsknings- och utbildningssatsningar:
CREATERNITY, som samlar forskare från 25 olika ämnen för att ta ett helhetsgrepp för att utveckla den nya cirkulära ekonomin med hjälp av bland annat artificiell intelligens, telekommunikation och sensorteknik.
CH2ESS (Center for Hydrogen Energy Systems Sweden) vars huvudfokus är vätgas i industriella processer och energisystem.
Cloudberry Datacenters där ny kunskap tas fram för att göra datacenter mer energi- och resurseffektiva.

Cirkulär ekonomi

– Konkret diskuterar vi en rad nytillkommande samarbeten med Hitachi ABB Power Grids. Det handlar om allt från energieffektiva datacenter till produktion och användning av vätgas samt industriella lösningar inom cirkulär ekonomi. Vi ser också fram emot flera examensarbeten och andra typer av samarbeten inom vår utbildning på grund- och avancerad nivå, säger Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem och vetenskaplig ledare för Creaternity.

Taggar