Hoppa till innehållet
Studentprojekt samverkan

Studentprojekt

Genom studentprojekt kan företag och organisationer få nya insikter som utvecklar verksamheten. Som en del i utbildningen genomför studenterna skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle. Studenterna får relevant erfarenhet och ni får en genomlysning av en problemställning och möjlighet att knyta tidig kontakt med framtidens medarbetare.

Praktik
Praktik från teknisk design studenter

Praktik, 10 månader Ansök senast: Löpande

Projektkurs/självständigt arbete
Produktutvecklingsprocesser | M7014T

Examensarbete, 10 veckor Ansök senast: 15 augusti

TESTAR PÅ NYTT ATT LÄGGA TEXT PÅ BILDEN
Brandsäkerhet | X7007B

Examensarbete, 10 veckor Ansök senast: Löpande

Projektkurs/självständigt arbete
Design av mobilappar | I0012N

Projektkurs, 10 veckor Ansök senast: Löpande

TESTAR PÅ NYTT ATT LÄGGA TEXT PÅ BILDEN
Datorseende och bildbehandling | R7020E

Examensarbete, 10 veckor Ansök senast: Löpande

Projektkurs/självständigt arbete
Interaktiva system | D7057E

Projektkurs, 20 veckor Ansök senast: 20 aug

Projektkurs/självständigt arbete
Avancerad produktionsdesign | A7005A

Projektkurs, 20 veckor Ansök senast: maj

Projektkurs/självständigt arbete
Miljögeokemi | L7022K, L7003K, L7004K

Projektkurs, 10 veckor Ansök senast: Löpande

Projektkurs/självständigt arbete
Robotik | R7010E

Studentprojekt, 10 veckor Ansök senast: Löpande

Projektkurs/självständigt arbete
Industriplanering | A7010A

Projektkurs, 10 veckor Ansök senast: augusti

Projektkurs/självständigt arbete
Processmetallurgi | P7007K

Projektkurs, 20 veckor Ansök senast: Löpande

Projektkurs/självständigt arbete
Samhällsekonomiska kalkyler | N0041N

Projektkurs, 10 veckor Anmäl senast: Löpande

Projektkurs/självständigt arbete
Interaktiv systemdesign | D7048E

Projektkurs. 10 veckor Ansök senast: Löpande

TESTAR PÅ NYTT ATT LÄGGA TEXT PÅ BILDEN
Hållbarhet inom IT | M7027E

Examensarbete, 20 veckor Ansök senast: Löpande

Projektkurs/självständigt arbete
Identitetsdesign | D0041A

Projektkurs, 10 veckor Ansök senast: 1 september

Projektkurs/självständigt arbete
Grafisk design | D0047A

Projektkurs, 20 veckor Ansök senast: 1 juni

TESTAR PÅ NYTT ATT LÄGGA TEXT PÅ BILDEN
Konstnärligt gestaltningsarbete | D0049A

Examensarbete, 20 veckor Ansök senast: 1 nov

TESTAR PÅ NYTT ATT LÄGGA TEXT PÅ BILDEN
Framtidens rymdarbetare | P7004R

Examensarbete, 20 veckor Ansök senast: Löpande

Projektkurs/självständigt arbete
Marknadsanalys för innovationer och idéer | O7015N

Projektkurs, 10 veckor Ansök senast: 10 mars

Projektkurs/självständigt arbete
Design - kollaborativ automation | T7013T

Projektkurs, 8 veckor Ansök senast: Löpande

Projektkurs/självständigt arbete
Komponentdesign för 3D printing - metall | T7027T

Projektkurs, 9 veckor Ansök senast: Löpande

Projektkurs/självständigt arbete
Hållbar utveckling | M0024T

Projektkurs, 8 veckor Ansök senast: 28 februari

TESTAR PÅ NYTT ATT LÄGGA TEXT PÅ BILDEN
Industriell automation | R7008E

Examensarbete, 11 veckor Ansök senast: Löpande