Hoppa till innehållet
TESTAR PÅ NYTT ATT LÄGGA TEXT PÅ BILDEN

Brandsäkerhet | X7007B

Publicerad: 16 december 2022

Uppdragsgivaren/företaget kan få hjälp med mycket kvalificerad problemlösning inom brandtekniska frågeställningar. Studenterna har vid examensarbetets början nyligen läst alla relevanta kurser för brandingenjörer och har lärt sig att arbeta i projektform, individuellt eller i samarbete med kollegor.

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som brandingenjör. 

Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt. 

Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp. 

Vilket resultat kan vi som företag vänta oss?

Uppdragsgivaren/företaget kan få hjälp med mycket kvalificerad problemlösning inom brandtekniska frågeställningar. Studenterna har vid examensarbetets början nyligen läst alla relevanta kurser för brandingenjörer och har lärt sig att arbeta i projektform, individuellt eller i samarbete med kollegor. Huvudleveransen från examensarbetet är en rapport som publiceras på LTUs hemsida. 

Vad krävs av er som företag?

  • En problemställning (på svenska eller engelska).  
  • Önskat resultat 
  • En kontaktperson. Kontaktpersonen på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget. 
  • Delta vid möten när behov uppstår. Antal möten varierar, räkna i grova drag med 3-4 möten och gärna ett besök för studenterna på arbetsplatsen.  

Kontaktperson/anmälan till

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudansvarig utbildningsledare

Telefon: 0920-491265
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Texten godkänd åå-mm-dd av NN, kursansvarig 20åå.