Hoppa till innehållet
Projektkurs/självständigt arbete

Design - kollaborativ automation | T7013T

Publicerad: 4 januari 2023

Projekkurs, 8 veckor
Ansök senast: mars/april

Hur går det till

Son en del av denna kurs samverkar studenter från civilingenjörsprogrammen maskinteknik och teknisk design med företag för att hitta lösningar på automatiska utmaningar med fokus på collaborativa robotceller. Denna lösning ger möjlighet att skapa effektiva hållbara produktionslösningar där människar och robotar jobbar tillsammans. 

I kursen utvecklar studenterna förmåga att tillämpa robot- och ergonomisk simulering för analys av produktionsceller. Projektuppgifterna, totalt ca 60 timmar per student, handlar om att utveckla en lösning för en befintlig manuell produktionscell, från nulägesanalys till nya koncpet för kollaborativ automation. I detta arbete tillämpas omvanstående simuleringsverktyg för att verifiera och visualisera olika koncept där hånsyn tas till både social och ekonomisk hållbarhet.

Vilket resultat kan jag som uppdragsivare vänta mig?

 • Resurs: 200 persontimmar per grupp om 3 till 4 studenter som går i slutet femte året på civilingenjörsprogrammen maskinteknik och fjärde året på teknsisk design, med inriktning produktion.Handledning av olika experter inom LTU
 • Period: mitten april till slutet maj
 • Leverabler från projekt:
  • Simulering och analys av befintligt produktionslösning med förslag på arbetsmiljö- och produktiovitetsförbättringar
  • Nytt koncept baserat på collaborativa robotar 
  • Rapport
  • Presentationsmaterial

Vad krävs av mig som uppdragsivare?

 • Agera extern beställare/uppdragsgivare åt studenterna

 • Formulera frågeställning baserat på aktuellt behov

 • Tillhandahålla kontaktperson som studenterna kan vända sig till med frågor och agera bollplank under projektets gång

Hur går samarbete till

Lärare och företag undersöker om det går att formulera ett lämpligt uppdrag. Studenter och företag svarar sedan för att vidare definiera uppdraget. Lärare handleder studenterna i arbetet, som utförs vid universitetet i Luleå. Studenterna samlar information genom studiebesök på företaget och/ekker genom annan kontakt med företaget. Uppdraget avslutas med en skriftlig rapport och muntlig presentation på universitet samt vid företaget om så önskas.

Exempel på tidigare projekt

Utveckling av produktionslösning - Berendsen

 • Företaget levererar hyr- och tvättservice av arbetskläder, mattor, städutrustning samt textilier. .
 • Projektuppgift: Det mrådet som fokuserades var hantering av mattor då detta görs manuellt idag och har en stor belastning för arbetaren. Resultaterade i ett antal lösningar som förväntas ge förbattrade ergonomin och ökad produktivitet samt en mer långtgående 

Varuhantering vid Willys, Storheden

 • Hantering och packetering va varor i kundkassar kan vara ergonomiskt olämplig och ineffektiv process, något som blivet mer tydligt i och med den ökande E-handeln. 

 • Projektuppgift: Willys vill ha hjälp att analyser nuvarande sistuation fö ratt identifiear och proiritera förbättringsområden. Studenternas arbete svarade upp till detta och resulterade också i en framtidsorienterad robotiserad lösning.

Kontaktperson

Torbjörn Ilar

Torbjörn Ilar, Universitetslektor

Telefon: 0920-491679
Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Texten godkänd 23-02-10 av Torbjörn Ilar, kursansvarig 2023.