Hoppa till innehållet
TESTAR PÅ NYTT ATT LÄGGA TEXT PÅ BILDEN

Forskningsprojekt inom biokemisk processteknik | B7005K & B7007K

Publicerad: 16 december 2022

Planering av experimentdesignen och genomförande av experimentarbetet i nära samarbete med labbhandledaren.

Syftet med kursen är att genomföra ett forskningsprojekt vid biokemiska processtekniska laboratorier. Projekttemat kommer att väljas i samarbete med kursexaminator och relateras till modern forskning och utveckling. Efter att ha bestämt forskningsämnet ska studenten självständigt utforma och utföra projektet. Detta inkluderar att utveckla den experimentella designen, utföra experimenten och analytiskt arbete, analysera genererad data och rapportera dem skriftligt och muntligt. Under projektets gång kommer studenten att ha stöd av en laboratoriehandledare som kommer att tilldelas studenten utifrån valt ämne. Examinationen sker genom en skriftlig rapport och muntlig presentation.

Vilket resultat kan vi som företag förvänta oss?

Studenten kommer att få möjlighet att engagera sig i aktuell forskning inom biokemisk processteknik/bioteknik. Det kommer att innebära deltagande i nischade forskningsområden, lära sig avancerade tekniker, involvera mikrobiella celler, enzymer och andra termokemiska tekniker inom grön bioraffinaderi och CO2-bindningsprocesser. Dessutom kommer studenten att få möjlighet att få praktisk erfarenhet av avancerade analytiska tekniker och lära sig hur man använder dem och felsöker vanliga problem. Detta kommer att ge studenten faktisk praktisk träning med flera forsknings- och analysverktyg som kommer att förmedla fördelar för kunden/företaget eftersom studenten kommer att få högkvalitativ forskarutbildning.

Hur går det till?

Gruppen Biochemical Process Engineering erbjuder ett brett utbud av forskningsprojekt inom området bioraffinaderier och CO2-bindningsprocesser. Innan vi startar projektet vill vi diskutera med studenten deras idéer och bygga ett skräddarsytt forskningsprojekt som passar studentens ambition. Studenten kommer sedan att tilldelas en laboratoriehandledare som kommer att tillhandahålla relevant litteratur för forskningsprojektet och utbildning i nödvändig teknik och utrustning. Studenten kommer sedan att planera experimentdesignen och utföra experimentarbetet i nära samarbete med labbhandledaren.

Vad krävs av kunden?

  • En problemformulering (på svenska eller engelska).
  • Önskat resultat
  • En kontaktperson. Kontaktpersoner på företaget behöver vara insatta i problemet och genuint intresserade av uppdraget.
  • Gå på möten vid behov. Antalet träffar varierar, räknas grovt med 3-4 träffar och gärna ett besök för eleverna på arbetsplatsen. 

Kontaktperson/rapportera till

Leonidas Matsakas

Leonidas Matsakas, Biträdande professor

Telefon: 0920-493043
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Texten godkänd åå-mm-dd av NN, kursansvarig 20åå.