Hoppa till innehållet
TESTAR PÅ NYTT ATT LÄGGA TEXT PÅ BILDEN

Framtidens rymdarbetare | P7004R

Publicerad: 16 december 2022

Implementera teori och metoder för att lösa moderna komplexa problem som är relevanta för ett yrke som civilingenjör i rymdteknik.

Förväntat resultat

Internationell arbetsstyrka med skräddarsydda kompetenser och kompletterande kompetens. Programöversikten finns på https://spacemaster.eu/

Genomförande

Det övergripande målet med kursen är att studenten övar och utvecklar färdigheter för att implementera teori och metoder för att lösa moderna komplexa problem som är relevanta för ett yrke som civilingenjör i rymdteknik. Efter kursen kan studenten:

 • formulera ett relevant problem för utredning;
 • tillämpa kunskap och skicklighet på ett komplext projekt på ett självständigt och systematiskt sätt;
 • välja och motivera studiemetoden med explicit förståelse för valets inverkan på studiens resultat;
 • analysera och försvara problemet formulerat på ett vetenskapligt korrekt sätt;
 • kritiskt granska information och andras arbete på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt;
 • planera, strukturera och genomföra ett projekt;
 • bedöma den vetenskapliga relevansen av de erhållna resultaten;
 • uttrycka sig väl i skrift och språkligt på ett vetenskapligt korrekt sätt;
 • skapa och genomföra en presentation av projektets resultat, försvara slutsatserna.

Uppdragsgivarens åtaganden

 • En problemformulering på engelska.
 • En kontaktperson. Kontaktpersonen på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget.

Kontaktperson/rapportera till

Victoria Barabash

Victoria Barabash, Universitetslektor, Avdelningschef

Telefon: 0980-67532
Organisation: Atmosfärsvetenskap, Rymdteknik, Institutionen för system- och rymdteknik

Texten godkänd åå-mm-dd av NN, kursansvarig 20åå.