Hoppa till innehållet
Projektkurs/självständigt arbete

Grafisk design | D0047A

Publicerad: 2 februari 2023

Uppdraget är ett av de avslutande momenten i programmet Grafisk design och omfattar självständigt genomförande från student av uppdrag inom grafisk design och visuell kommunikation.

Förväntat resultat

I kursen kommer studentgruppen att:

  • Formulera tillsammans med idéägaren formulera problemområdet
  • Presentera lösningsförslag på problemområdet

Genomförande

Studenter jobbar i grupper om 3-5 studenter under 20 veckor, under hösten. Startpunkten är en nulägesanalys som därefter ligger till grund för utvecklandet av olika former av lösningar med hjälp av området grafisk design.

Uppdragsgivarens åtaganden

Som medverkande part åtar denne sig att:

  • Inkomma med brief
  • En designerad kontaktperson som vid behov kan svara på frågor från studenterna.
  • Gästföreläsning om företaget och/eller branschen.
  • Delta vid feedback-seminarie

Exempel

De senaste två årens målområden har varit:

  • Haparanda järnvägsstation
  • Studenterekrytering – Luleå tekniska universitet

Kontakt

Lennart Pettersson

Lennart Pettersson, Universitetslektor

Telefon: 0920-491989
Organisation: Design, Människa och teknik, Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Verksamhetsstöd

Texten godkänd 23-02-02 av Lennart Pettersson, kursansvarig 2023.