Hoppa till innehållet
Projektkurs/självständigt arbete

Hållbar utveckling | M0024T

Publicerad: 4 januari 2023

I denna kurs samverkar studenter från civilingenjörsprogrammen maskinteknik och hållbar energiteknik med företag för att hitta lösningar på tekniska utmaningar med fokus på hållbar utveckling.

Kursens mål är att studenterna ska få arbeta med en problemställning som är av typen ”open ended”, dvs. där det inte finns ett rätt svar utan studenterna måste själva värdera sin lösning på ett ingenjörsmässigt sätt. Arbetet utförs i projektform och de ska utveckla kunskaper inom produktutveckling, beräkning och analys, samt muntlig och skriftlig kommunikation. 

Projektuppgifterna kan handla om att utveckla en lösning för en utmaning i en existerande produkt, ta fram en helt ny produkt eller göra en systemanalys. Studenternas kompetensprofiler är en blandning av maskintekniska så väl som energitekniska ingenjörsämnen vilket skapar tvärvetenskapliga projektgrupper som kan ta sig an komplexa uppgifter.

Förväntat resultat

 • Resurs: 1200 persontimmar per grupp om 6 till 8 studenter som går i slutet av tredje året på civilingenjörsprogrammen maskinteknik och hållbar energiteknik. Handledning av olika experter inom LTU
 • Period: slutet mars till slutet maj
 • Leverabler från projekt:
  • Prototyp/demonstrator
  • Teknisk rapport
  • Presentationsmaterial

Genomförande

 • Agera extern beställare/uppdragsgivare åt studenterna

 • Formulera frågeställning baserat på aktuellt behov

 • Tillhandahålla kontaktperson som studenterna kan vända sig till med frågor och agera bollplank under projektets gång

 • Om mer avancerad prototyp ska byggas brukar industripartners sponsra med t.ex. material, tillverkningskostnader, osv. 

Åtagande

Lärare och företag undersöker om det går att formulera ett lämpligt uppdrag. Studenter och företag svarar sedan för att vidare definiera uppdraget. Lärare handleder studenterna i arbetet, som utförs vid Luleå tekniska universitet. Studenterna samlar information genom studiebesök på företaget och genom annan kontakt med företaget. Uppdraget avslutas med en skriftlig rapport och muntlig presentation på universitet samt vid företaget om så önskas.

Exempel

 • Utveckling av planteringsmaskin för ny skogsföryngringsmetod – Landpuck system som är en ny metod för skogsföryngring. Metoden har utvecklats och verifierats i fält under mer än 10 år. Hittills har planteringen utförts manuellt med planteringsrör. Det är nu dags för nästa steg och utveckla en mekaniserad plantering av Landpuckar. Projektuppgift: Ta fram förslag på hur en planteringsmaskin kan se ut för att plantera ut Landpuckar och verifiera idén med en förenklad testbänk.
 • Utveckling och framtagande av ett hållbart, miljövänligt och flexibelt energisystem för villafastigheter. Hållbart användande av energi i byggnader är en förutsättning för att minska vårt klimatavtryck. Som en del i detta arbete arbetar EU kontinuerligt med att skärpa kraven för energianvändandet i bostadshus. Under senare år har kraven blivit hårdare gällande värme, ventilation samt komfortkyla. Det väntas ett nytt beslut av EU om nya energihushållningsregler som skall träda i kraft 1 juli 2020. Boverket kommer därefter att fatta sitt beslut och räknar med att ändringen och byggförordningen kan ta tre till fyra månader. Projektuppgift: Nordic Värmesystem vill därför ha hjälp med att utveckla en totallösning för villaindustrin.

 

Kontakt

Jens Hardell

Jens Hardell, Professor, Avdelningschef

Telefon: 0920-491774
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Texten godkänd 23-02-02 av Jens Hardell, kursansvarig 2023.