Hoppa till innehållet
TESTAR PÅ NYTT ATT LÄGGA TEXT PÅ BILDEN

Industriell automation | R7008E

Publicerad: 7 juli 2022

Här är den perfekta möjligheten för ert företag att slutföra ett mindre automationsprojekt. Ni får föreslå, handleda och slutföra ett projekt tillsammans med våra studenter, samtidigt som ni visar de vilka arbetsmöjligheter som finns inom regionen.

What does the client/company get?

Förutom att slutföra ett projekt har ni möjligheten att bygga relationer med våra studenter för framtida anställningar och samarbeten. Genom att arbeta med våra studenter bidrar ni också till deras utbildning och till att fler studenter kanske stannar kvar i Norrbotten och på så sätt utvecklar hela regionen. Eftersom kursen är skapad efter behoven som finns inom industrin har studenterna redan kunskap om vilka utmaningar som finns i området. 

Ni har också möjligheten att skapa en bra kontakt med Luleå tekniska universitet vilket också blir fördelaktigt då liknande möjligheter kommer att dyka upp årligen. 

What is required of the client? 

En säljande problemställning inklusive förväntat resultat (på svenska eller engelska) i form av 1-2 A4. 

En kontaktperson på företaget som är insatt i problemet och intresserad av uppdraget.  

Delta vid möten när behov uppstår. Antal möten varierar men räkna med ca 3-4 möten. Mötet kan hållas på länk. 

Kontaktperson/rapportera till

George Nikolakopoulos

George Nikolakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491298
Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Texten godkänd åå-mm-dd av NN, kursansvarig 20åå.