Hoppa till innehållet
Projektkurs/självständigt arbete

Informations- och kommunikationsteknik. | D7017E

Publicerad: 7 juli 2022

Här har ni som IT-företag chansen att föreslå, överse och slutföra ett större mjukvaruprojekt inom information- och kommunikationsteknik tillsammans med våra civilingenjörsstudenter. De arbetar i grupper med cirka tio studenter i varje grupp med en större uppgift som utförs under höstterminen (september till mitten av januari) där studenterna får öva på planering, kundkontakt, kommunikation, implementation, paketering med mera.

Vad får uppdragsgivaren/företaget?

Förutom att få slutfört ett större projekt får ni också chansen att knyta kontakter med flera studenter för framtida rekryteringar, som exempelvis exjobb och längre anställningar. Ni kommer också kunna visa upp hur det är att arbeta inom den lokala IT-industrin och bidra till att fler studenter stannar och utvecklar regionen. 

Hur går det till?

Studenterna får arbeta med planering, teoretisk utveckling, implementation, kommunikation, dokumentation, kundkontakt, integration med mera. Uppgiften väljer studenterna själva utifrån en lista med primärt förslag från den lokala industrin. Muntlig delredovisning utförs i slutet av oktober, muntlig slutredovisning mitten av december och skriftlig redovisning i mitten av januari inklusive rapport, mjukvara, installationsinstruktioner med mera. 

Vad krävs av uppdragsgivaren? 

 • En säljande problemställning inklusive förväntat resultat (på svenska eller engelska) i form av 1-2 A4. Uppgifter som är mer öppna där studenterna själva får komma fram till lösning är att föredra.  
 • En kontaktperson på företaget som är insatt i problemet och intresserad av uppdraget.  
 • Delta vid möten när behov uppstår. Antal möten varierar men räkna med ca 1 möte per vecka i början och sedan ett möte varannan vecka när arbetet kommit i gång.  
 • Bjud gärna in till ett besök för studenterna på arbetsplatsen. 
 • Observera att studenterna äger rättigheterna till sitt eget arbete och vill företaget ta över rättigheterna är det en förhandlingsfråga med studenterna. 

 Arbeten från tidigare kursomgångar  

 • Luleå Makerspace: Visuellt programmeringslärande med roboten Pepper - 2022 
 • EdAider: Spelifierat lärandestöd - 2022 
 • EdAider: A next generation learning platform - 2021 
 • BNearIT: Ruttoptimering Smart Recycling - 2021 
 • Substorm: RPA Tomorrow - 2020  
 • Tromb: Shepard (Var är Peter?) - 2020  
 • Future Ordering: Projekt Supervision - 2020  
 • Future Ordering: digital ordering - 2019 
 • ICLapland: Sveriges besöksnäring - 2019 
 • Netrounds: Scalable server deployment and metrics - 2018 
 • Future Ordering: Project Voice - 2018 
 • Lundqvist trävaru: Face recognition för byggnader - 2017 
 • LTU: Spelifierat onlinesystem för ett ökat programmeringslärande - 2017  
 • LTU: VR -Skolan - 2016 

Kontaktperson/anmälan till:

Peter Parnes

Peter Parnes, Professor, Meriterad lärare

Telefon: 0920-491033
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik

Texten godkänd 230223 av Peter Parnes, kursansvarig 2023.