Hoppa till innehållet
Projektkurs/självständigt arbete

Integrationsprojekt inom industriell ekonomi och verksamhetsutveckling | G0008N

Publicerad: 11 januari 2023

Studenterna som genomför integrationsprojektarbetet är civilingenjörsstudenter på Industriell ekonomi och arbetar heltid. Syftet med kursen är att studenterna i konsultliknande form ska träna på att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt hjälpa ett företag genom att utreda, analysera och bedöma företagets situation utifrån en relativt bred problemställning, samt ge företaget förslag till åtgärder och lösningar på det aktuella problemet.

Studenterna jobbar på liknande sätt som under ett examensarbete, men inte lika avancerat eftersom de är i åk 3, inte åk 5. För att ett företagsprojekt ska passa bra i denna kurs bör det vara ett mångfasetterat, tvärvetenskapligt och i viss mån ”diffust” problem som ska lösas, dvs vi vill att studenterna själva ska inleda sitt arbete med att problematisera kring situationen och försöka definiera problemet och avgränsa syftet och bestämma hur de ska gå tillväga metodmässigt för att komma framåt.

De teman/ämnesområden som helst bör förekomma i projektet (eller i vart fall ha koppling till projektet) är Logistik, Kvalitetsutveckling, Produktion, Marknadsföring, Organisation, Ekonomistyrning, Strategisk utveckling, Produktutveckling, Hållbar utveckling (miljö, arbetsmiljö, etik, CSR mm). Dvs sådant som studenterna har studerat hittills under sin utbildning. Helst bör problemet ha beröring till FLERA av dessa nämnda ämnesområden (därav namnet INTEGRATIONSprojekt), även om det är helt OK om det blir störst fokus på ETT av ämnesområdena.

Hur går det till

Studenterna utgår från en initial kort skriftlig beskrivning som företaget formulerat, och tar sedan egen kontakt med företaget för att samla in ytterligare skriftlig och muntlig (intervjuer) information flera gånger under kuren, samt gör eventuellt även omvärldsbevakning, konkurrensanalys, benchmarking, marknadsundersökningar etc. Studenterna presenterar sitt arbete dels i en skriftlig rapport (som företaget får ta del av givetvis) samt muntlig presentation inför resten av klassen (muntlig presentation för företaget kan vanligtvis också arrangeras).

Låter detta intressant så ser jag gärna att du som företagsrepresentant mailar mig ett kort (ca 300-400 ord) förslag till uppdragsbeskrivning med bakgrund, nuläge, problembeskrivning och vilka behov/önskemål företaget har. Dessutom kontaktuppgifter till minst EN person på företaget (e-postadress samt telefonnummer). Ring mig sedan så kan vi diskutera det hela och jag kan berätta mer om kursens upplägg, genomförande, företagets medverkan etc.

Mitt mål är att ha alla projektbeskrivningar klara senast en vecka innan kursstart, så jag ser fram emot att få in projektbeskrivningar senast 17 mars.

Vilket resultat kan vi som företag vänta oss?

Studenerna arbetar fram olika förslag på åtgärder och förbättringar inom det deltagande företagets verksamhet. Studenterna presenterar sitt arbete och sina förslag/rekommendationer, i en skriftlig rapport som företaget givetvis får ta del av. Studenterna kan även presentera sitt arbete muntligt för företaget, lämpligen via ett distansmöte på Zoom eller Teams.

Vad krävs av er som företag?

Att deltaga som företag i kursen  är kostnadsfritt. Däremot förväntar vi oss att företagets representant och ett antal andra nyckelpersoner (kanske även enstaka medarbetare i viss mån) ställer upp på intervjuer för att svara på studenernas frågor. Vidare kan studenterna behöva få tillgång till visst internt material, exempelvis årsrapporter, produktionsdata, försäljningsstatistik, mötesanteckningar, gjorda kartläggningar och interna rapporter etc. Allt efter diskussion med företaget såklart.

Om möjligt kan det även vara trevligt och givande att erbjuda studenterna ett platsbesök (studiebesök) hos företaget, för att de ska få en känsla och förståelse för verksamheten, samt i samma veva kanske genomföra en del intervjuer. Men om platsbesök är opraktiskt pga avstånd exempelvis, så kan man arrangera liknande "besök" via videokonferens.

Tiden som företagets (i form av arbetstid hos ledare och anställda) kan behöva avsätta för att hjälpa studenterna i projektet är svårt att uppskatta, men det rör sig inte om särskilt många timmar. Kanske 5 timmar per vecka kan vara en rimlig gissning.

Kontaktperson

Erik Lovén

Erik Lovén, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-492402
Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Texten godkänd 23-02-02av Erik Lovén, kursansvarig 2023.