Hoppa till innehållet
Projektkurs/självständigt arbete

Interaktiva system | D7057E

Publicerad: 7 juli 2022

Här har ni chansen att föreslå, överse och slutföra ett projekt inom interaktiva system för ert företag tillsammans med våra civilingenjörsstudenter. De arbetar i grupper om cirka tio studenter i varje grupp med en uppgift som utförs under höstterminen där studenterna får öva på planering, kundkontakt, kommunikation, implementation, paketering med mera

Vad får uppdragsgivaren/företaget?     

Inte bara får ni slutfört ett mjukvaruprojekt men ni har chansen att skapa bra kontakter med studenterna för framtida rekryteringar, exjobb och längre anställningar. Slutligen får ni chansen att visa upp möjligheter till arbete inom lokal IT-industri och bidra till att fler studenter stannar och utvecklar regionen. 

Hur går det till?

Studenterna får arbeta med planering, teoretisk utveckling, implementation, kommunikation, dokumentation, kundkontakt, integration med mera. Uppgiften väljer studenterna själva utifrån en lista med primärt förslag från den lokala industrin. Muntlig delredovisning utförs i slutet av oktober, muntlig slutredovisning mitten av december och skriftlig redovisning i mitten av januari inklusive rapport, mjukvara, installationsinstruktioner med mera. 

Vad krävs av uppdragsgivaren? 

  • En säljande problemställning inklusive förväntat resultat (på svenska eller engelska) i form av 1-2 A4. Uppgifter som är mer öppna där studenterna själva får komma fram till lösning är att föredra.  
  • En kontaktperson på företaget som är insatt i problemet och intresserad av uppdraget.  
  • Delta vid möten när behov uppstår. Antal möten varierar men räkna med ca 1 möte per vecka i början och sedan ett möte varannan vecka när arbetet kommit igång.  
  • Bjud gärna in till ett besök för studenterna på arbetsplatsen. 
  • Observera att studenterna äger rättigheterna till sitt eget arbete och vill företaget ta över rättigheterna är det en förhandlingsfråga med studenterna. 

 Arbeten från tidigare kursomgångar  

  • Tromb – Trombtris 2022  
  • Neava Systems: Visualisering 3D-objekt - 2021 
  • LTU: Matematik med ny teknik - 2020 

Kontaktperson/anmälan till:

Peter Parnes

Peter Parnes, Professor

Telefon: 0920-491033
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik

Texten godkänd 230223 av Peter Parnes, kursansvarig 2023.