Hoppa till innehållet
Projektkurs/självständigt arbete

Komponentdesign för 3D printing - metall | T7027T

Publicerad: 4 januari 2023

I kursen behandlas ämnet additiv tillverkning i metall, även kallat 3d-printing. Det är en kurs där studenterna får lära sig om olika tekniker, men särskilt om den vanligaste som är laser powder bed fusion (PBF-LB/M) som också ger materialkvalitet som smidda material. Utöver det är ungefär halva kursen ett projektarbete, där studenter ska utveckla något verktyg eller komponent i samarbete med någon extern organisation. För detta letar vi intresserade samarbetsparter, som har någon idé för någon ny eller befintlig detalj som studenter kan utveckla.

Vad får uppdragsgivaren/företaget? 

Företaget får en design på en av sina befintliga komponenter, eller för något nytt. Vi kan även erbjuda att skriva ut provexemplar som går att testa och använda (mot självkostnad eller i undantag utan avgift).

Hur går det till? 

Studenterna jobbar i grupp under kursens gång igenom iterationer i utvecklingen av komponenten/detaljen och kommer även att genomföra simulering av hur väl den går att skriva ut. Det är även bra att ha möten (och i vissa fall studiebesök) för att utveckla tankarna om hur komponentens funktioner ska utvecklas.

 

Kontaktperson

Jan Frostevarg

Jan Frostevarg, Biträdande professor

Telefon: 0920-491675
Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Texten godkänd 23-02-24 av Jan Frostevarg, kursansvarig 2023.