Hoppa till innehållet
TESTAR PÅ NYTT ATT LÄGGA TEXT PÅ BILDEN

Konstnärligt gestaltningsarbete | D0049A

Publicerad: 2 februari 2023

Förväntat resultat     

I kursen kommer studentgruppen att:

 • Formulera tillsammans med idéägaren formulera problemområdet
 • Presentera lösningsförslag på problemområdet

Genomförande     

 • Utvecklande av konceptuella idéer
 • Utvecklande av artefakt ex hoodie, penna mm
 • Utställning/exposition
 • Slutpresentation
 • Reflektion kring det konstnärliga gestaltningsarbetet, artefakten, utställningen och konstnärliga förhållningssätt.                                                   

Uppdragivarens åtaganden 

 • Inkomma med brief
 • Examensarbetets innehåll utformas i dialog med uppdragsgivare, handledare och examinator.
 • En designerad kontaktperson som vid behov kan svara på frågor från studenterna.
 • Delta vid feedback-seminarier och slutpresentation

Exempel 

 • “Don´t be an asshole”-brewery 
 • Typsnittsfamilj “Kiruna”
 • Studio Karavan:  https://studiokaravan.se/

Kontaktperson

Texten godkänd 23-02-02 av Lennart Pettersson, kursansvarig 2023.