Hoppa till innehållet
Projektkurs/självständigt arbete

Processmetallurgi | P7007K

Publicerad: 16 december 2022

Företaget/organisationen föreslår ett mindre problem . Vi erbjuder eleverna alla föreslagna projekt och studenterna väljer bland de föreslagna projekten.

Målet är att studenten självständigt ska utforma och genomföra ett experimentellt projekt relaterat till aktuell forskning och teknikutveckling. I slutet av kursen ska studenten självständigt kunna planera och genomföra ett projekt. Studenten ska kunna utvärdera resultat och sammanfatta arbetet i en skriftlig och muntlig rapport.

Vilket resultat kan vi som företag förvänta oss?

Företaget kommer att få resultaten. De kommer att lära känna och arbeta med en potentiell anställd.

Hur går det till

Företaget/kunden föreslår ett eller fler mindre problem (liten projektstorlek). Vi erbjuder eleverna alla föreslagna projekt och studenterna väljer bland de föreslagna projekten. Vi kommunicerar med angivna kontaktpersoner och bestämmer tillsammans övriga detaljer.

Vad krävs av dig som företag?

  • En problemställning (på svenska eller engelska). 
  • Önskat resultat
  • En kontaktperson. Kontaktpersonen på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget.  
  • Delta vid möten när behov uppstår. Antal möten varierar, räkna i grova drag med 3-4 möten och gärna ett besök för studenterna på arbetsplatsen.  

Kontaktperson/anmälan till

Hesham Ahmed

Hesham Ahmed, Biträdande professor

Telefon: 0920-491309
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Texten godkänd åå-mm-dd av NN, kursansvarig 20åå.