Hoppa till innehållet
Projektkurs/självständigt arbete

Produktutvecklingsprocesser | M7014T

Publicerad: 4 januari 2023

Fokus i kursen är att utveckla hållbara produkter genom systematisk analys av behov och lösningar. Ditt företag får förslag på omkonstruktion av en existerande produkt eller en helt ny, så att den blir hållbar ur såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt perspektiv.

Studenterna arbetar med en ”open ended” problemställning, dvs där det inte finns ett rätt svar utan de får själva värdera sin lösning på ett ingenjörsmässigt sätt. De får inledningsvis göra en nedbrytning av en existerande produkt för att analysera funktion och lösning, för att sedan föreslå en ny. Arbetet utförs i projektform och studenterna utvecklar kunskaper inom produktutvecklingsprocesser, samt muntlig och skriftlig kommunikation. 

Projektuppgiften från företaget kan handla om att utveckla en ny och bättre lösning för en existerande produkt eller ta fram en helt ny produkt. Studenternas kompetensprofiler är en blandning av ingenjörsämnena maskinteknik, teknisk design och industriell ekonomi och de kommer både från internationellt master-program och teknisk design med produktionsinriktning, vilket skapar tvärvetenskapliga projektgrupper.

Förväntat resultat

Förväntat resultat från projektet är:

 • Ett nytt produktkoncept
 • Behovs- och lösningsanalys för produkten
 • Presentationsmaterial om produktkonceptet

Genomförande

Kursen pågår under hösten (augusti-oktober).

 • Studentgrupperna jobbar enskilt med företagsprojektet totalt ca sex veckor.
 • Inledningsvis görs en funktionell genomlysning (den existerande produkten tas isär, dvs dekomposition).
 • Gruppsammansättningen ändras i mitten av kursen för att ge ytterligare genomlysning av den produkt som ska omkonstrueras.
 • Resultat av det nya produktkonceptet presenteras i mitten av oktober.
 • Parallellt har studenterna föreläsningar, övningar och handledning.

Åtagande

Företaget behöver:

Tillhandahålla en produkt, gärna som kan tas isär för att analyseras i syfte att finna en bättre, mer hållbar konstruktion

 • En kontaktperson som kan svara på frågor från studentgruppen.
 • Berätta om företaget och branschen.
 • Om möjligt, men inte nödvändigt, delta vid presentation på slutseminarium.

Kontaktperson

Anna Öhrwall Rönnbäck

Anna Öhrwall Rönnbäck, Professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493262
Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Texten godkänd 23-02-21 av Anna Öhrwall Rönnbäck, kursansvarig 2023.