Hoppa till innehållet

Universitet välkomnar korttidspermitterade från näringslivet

Luleå tekniska universitet och Lunds universitet tar nu fram en modell som ökar kunskapsutbytet mellan näringsliv och högskolor under covid-19 pandemin. Personal inom näringslivet ges enklare möjlighet till kompetensutveckling vid universitet, på plats eller digitalt. Nu testas möjligheten inom ett projekt finansierat av Vinnova.

Modellen för så kallad affilierad kompetens som tagits fram och nu testas av Luleå tekniska universitet och Lunds universitet bygger på att anställda med nyckelroll eller kärnkompetens inom företag på ett enkelt sätt kan verka vid ett universitet en kortare period. Det övergripande syftet med vistelsen vid universitetet är att individer med spetskompetens inom olika områden inom näringslivet ska kunna vidareutveckla sin kompetens till ömsesidig nytta för sig själv, företaget och universitetet

Kontaktperson

Sabine Mayer

Sabine Mayer, Projektledare

Telefon: 0920-492428
Organisation: Samverkan och studentrekrytering, Verksamhetsstöd