LTU_Business_korta_vagen

Korta Vägen

En möjlighet för utländska akademiker att få jobb.

 

Målet med Korta vägen är att öka dina möjligheter att få ett arbete som stämmer överens med din kompetens. Utbildningen förbereder även dig som behöver komplettera din utbildning så att den stämmer överens med de krav som finns på den svenska arbetsmarknaden.  Utbildningen är max 6 månader lång.

Korta vägen är för dig som

  • Är utrikesfödd och har minst två års akademisk utbildning från ditt hemland. I första hand riktar sig utbildningen till dig som är nyanländ (fått uppehållstillstånd inom 36 månader). Utbildningen kan vara aktuell även för andra akademiker som har behov av utbildningen.
  • Är inskriven på Arbetsförmedlingen
  • Är klar med SFI D/bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska för att tillgodogöra sig utbildningen

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar efter en arbetsmarknadspolitisk bedömning om du ska anvisas till utbildningen.

Korta vägen är lämplig för dig som har en akademisk utbildning inom följande områden

  • Teknik, data, eller naturvetenskap
  • Samhälls- eller beteendevetenskap
  • Ekonomi, handel, marknadsföring eller administration
  • Pedagogik
  • Vård och medicin

Är du utländsk akademiker och vill delta?

Skicka CV och personligt brev till Arbetsförmedlingen i Luleå:

Linda Ljungberg, 010-488 00 44
Linda.ljungberg@arbetsformedlingen.se

Vill ditt företag/din organisation ta emot en praktikant?

Om ni är intresserad av att ta emot en praktikant är första steget att kontakta projektledaren för Korta vägen. Därefter följer en praktikintervju med en eller flera kandidater. Om ni vill gå vidare så diskuteras lämpliga arbetsuppgifter.

Syftet med praktiken är att personen ska få en inblick i svenskt arbetsliv och det är en fördel om praktiken är kopplad till den akademiska bakgrunden. Praktikperioden kan vara allt ifrån två till tolv veckor, heltid eller deltid. Vid behov kan perioden förlängas.

Ni som arbetsgivare ansvarar för att utse en handledare som tar hand om introduktionen samt har regelbundna uppföljningar med praktikanten. I slutet av perioden skriver handledaren ett intyg som visar utförda arbetsuppgifter.

Under hela perioden har praktikanten ersättning via Arbetsförmedlingen. Praktikanten är även försäkrad. Försäkringen omfattar både personskador och eventuella skador på utrustning och inventarier som orsakas av praktikanten. Det utgår ingen ersättning till företaget eller handledaren.

För mer information kontakta

Anna Tuomas

Anna Tuomas,

Telefon: 070-3693816
Organisation: LTU Business AB, Extern
Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Business AB, Extern