Kompetenslista Korta vägen 2018/2019

Publicerad: 24 april 2018

Korta vägen - utbildningsinsatser för invandrare med universitetsutbildning - är ett program som hjälper invandrare med högre utbildning att snabbare komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Programmet innehåller både teori och praktik. Teorin är i huvudsak svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap. Praktiken görs på en arbetsplats där man kommer i kontakt med det egna yrket och lär sig om kulturen på svenska arbetsplatser.

Arbetsgivare som är intresserade att ta emot någon som praktikant för en kortare eller längre tid, kontakta Tina Bäckström, 070-237 12 61  tina.backstrom@ltubusiness.se 

Praktikperiod är flexibel, kan starta under hösten eller våren. Även längden på praktiken är flexibel. Följande kompetenser och yrken finns representerade i aktuell omgång:

Teknik, data, ingenjörer, mm

Kvinna från Irak
Har en kandidatexamen i farmaci med examen 1999 och en masterexamen i klinisk farmaci från Irak med examen 2004. Därefter en en doktorsexamen i Hälsovetenskap från LTU med inritning material-vetenskap (galenisk farmaci, röntgendiffraktion, molekylspektorskopi, kromatografiska analysmetoder) med examen 2018. Utöver undervisning och forskning har hon 10 års erfarenheter från arbete som apotekarassistent och apotekare. Pratar svenska, engelska och arabiska (modersmål).

Lämplig praktikplats: Laboratorier, apotek, universitet eller företag med forsknings- och utvecklingsenhet.

Kvinna från Indien
Har en kandidatexamen i arkitektur från Indien med examen 2007 och en doktorsexamen i arkitektur/stadsplanering från Nya Zeeland med examen 2016. Hon har 2 års arbetslivserfarenheter som arkitekt, inriktning husbyggnad, från Indien och 7 månaders erfarenhet som forskningsingenjör vid LTU där hon ingick i forskargruppen i arkitektur inriktning stadsbyggnad. Pratar svenska, engelska och indiska (modersmål).

Lämplig praktikplats: inom stadsbyggnadsförvaltning, verksamheter med planerare exempelvis Trafikverket, arkitektkontor.

Kvinna från Egypten
Har en kandidatexamen i väg och vatten med examen 1997 och en master i teknisk fysik från Egypten med examen 2004. Därefter en doktorsexamen i experimentell mekanik från LTU med examen 2009. Arbetat som biträdande lektor med undervisning och forskning i ca 8 år. Pratar svenska, engelska och arabiska (modersmål).

Lämplig praktikplats: forsknings- och utvecklingsavdelningar, laboratorium där man använder spektroskopiska metoder för att analysera material.

Kvinna från Irak
Har en utbildning till högskoleingenjör inriktning elektroteknik med tyngdpunkt på elkraftteknik från Irak, tog examen 2008. Hon har erfarenhet av administration från kortare praktik vid elkraftföretag.  Talar svenska, engelska och arabiska (modersmål).

Lämplig praktikplats: energibolag, konsultföretag

Man från Iran
Har en ingenjörsutbildning inriktning husbyggnad, tog examen 2007. Han har 6 månaders erfarenhet av projektledning, personal och inköp av material vid ett byggföretag. Där efter 3 års arbetslivserfarenhet från ett varuhus där han hade kassa- och personalansvar. Han har även erfarenhet från praktik vid ett lager och från skogsarbete. Pratar svenska och persiska (modersmål).

Lämplig praktikplats: Byggföretag

Kvinna från Rumänien
Har en ingenjörsexamen med inriktning byggteknik och ekonomi, tog examen 2008. Hon har 7 års arbetslivserfarenhet bl.a. inom cad-design, byggkonstruktion, kostnadskalkyler. Talar svenska, engelska, lite italienska och spanska samt rumänska (modersmål).

Lämplig praktikplats: konstruktions och/eller planeringsenheter inom företag, myndigheter.

Kvinna från Iran
Har en sjuksköterskeutbildning från Iran med examen 2009 och en 3-årig masterutbildning i bioteknologi från Turkiet med examen 2016. Hon har 6 års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, erfarenheter som lärarassistent vid universitetet i Turkiet och erfarenheter från labbmiljö under examensarbetet i masterutbildningen. Talar svenska, engelska, persiska, azerbajdzjanska (modersmål), turkiska.

Lämplig praktikplats: Laboratorier

Man från Iran
Har en civilingenjörsutbildning i flygteknik från Iran och en masterexamen i maskinteknik från Ltu. Därefter erlagt en doktorsexamen i strömningslära vid Ltu med examen 2015. Han har arbetat som forskarassistent vid Ltu samt trainee inom bilindustrin där han designade och simulerade oljesystem på lastbilar. Talar svenska, engelska och persiska (modersmål).

Lämplig praktikplats: forsknings- och utvecklingsenheter inom bilindustrin, flygindustri eller annan industri. 

Kvinna från Kina
Har en transportförvaltningsutbildning och yrkeslicens för flygplanssäkerhet och flygplatspersonal, CAAC (likande EASA) samt en master med inriktning etnologi och sociologi med examen 2006. Hon har 15 års erfarenhet av arbete på flygbolag, bl.a. på underhållsavdelningen som kontrollant av flygplanskomponenter och marknadsavdelningen med kundbiljetter. Forskningsinriktningen i mastersutbildningen var minoriteter i stadsmiljö. Talar svenska, engelska och kinesiska (modersmål).

Lämplig praktikplats: flygplats, flygbolag eller inom kulturområdet, bibliotek, museum.

Ekonomi, management, administration

Kvinna från Thailand
Har en kandidatexamen i företagsekonomi med tyngdpunkt på redovisning med examen 2008. Hon har 7 års arbetslivserfarenhet av redovisning och fakturering samt 6 månaders arbete i affär där hon ansvarat för kassan och beställning av varor. Pratar svenska och thailändska (modersmål).

Lämplig praktikplats: ekonomiavdelning eller administration på företag eller organisation. 

Kvinna från Thailand
Har en kandidatexamen med inriktning företagsekonomi och informatik med tyngdpunkt affärssystem, tog examen 2012. Hon har några års arbetslivserfarenheter från försäljning och inköp samt valutaväxling med ansvar för ett valutaväxlingskontor. Hon har även erfarenheter från praktik med enklare redovisningsuppgifter samt arbete inom äldreboende. Talar svenska, engelska thailändska (modersmål) Lao och lite kinesiska.

Lämplig praktikplats: ekonomiavdelning eller administration på företag eller organisation/myndighet, gärna arbete med människor exempelvis arbetsmarknadsenhet, kultursektorn.

Kvinna från Egypten
Har en 4-årig utbildning i företagsekonomi med inriktning handel, tog examen 2004. Hon har 1,5 års erfarenhet från arbetet som revisor vid ett handelsföretag. Talar svenska, arabiska (modersmål)

Lämplig praktikplats: ekonomiavdelning vid företag eller myndighet.

Kultur/konst, pedagogik

Kvinna från Kina
Har en kandidatexamen i litteratur och pedagogik för att lära ut kinesiska som andraspråk med examen 2013. Har 1 års erfarenhet av undervisning i kinesiska vid en svensk skola samt 2 års arbetslivserfarenhet från ett byggföretag. Pratar svenska, engelska och kinesiska (modersmål).

Lämplig praktikplats: kultursektor, bibliotek, undervisning eller företag/organisation som har utbyte med Kina. 

Kvinna från Brasilien
Har en konstnärlig kandidatexamen i grafisk design med examen 2004. Hon har ca 10 års arbetslivserfarenhet som designer, art director vid flera reklambyråer. Har även erfarenhet från eget företagande och arbeten med olika sociala medier, ca 4 års arbete som kock samt kombinerat arbete med sport/friluftsutövande. Talar svenska, engelska, spanska och portugisiska (modersmål).

Lämplig praktikplats: reklam- eller eventbyrå, mediaföretag, aktivitetsföretag i besöksnäring.