LTU_Business_CSR_Hållbartföretagande
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hållbart företagande / CSR 7,5 hp

Publicerad: 4 december 2018

I takt med att den globala uppvärmningen och andra hållbarhetsproblem blir alltmer akuta ökar omvärldens krav på företag och andra organisationer. Kursen startar 2 september 2019 och kostar 24 000 kronor exklusive moms.

Detta är utbildningen för dig som vill lära dig mer om vad hållbart företagande (CSR) innebär och vad din organisation kan göra för att ta ett ökat ansvar och bidra till en hållbar utveckling. Kursen meriterar dig till 7,5 högskolepoäng

Kursinnehåll

Första halvan av kursen är mer teoretisk och syftar till att ge kursdeltagarna en vetenskaplig grund till CSR. Senare i kursen är innehållet mer tillämpat och här ges möjlighet att utföra moment som praktiskt kan tillämpas av den egna organisationen. Kursmomenten innehåller bl.a. bakgrund till och framväxten av CSR, viktiga begrepp, drivkrafter för CSR, uppförandekoder, intressent- och väsentlighetsanalys, huvud- och delområden enligt CSR-standarden ISO 26000, förbättring i relation till FN:s Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling, samt hållbarhetsrevision av leverantörer.   

Distanskurs
Kursen är Internetbaserad och ges helt på distans. Inga sammankomster förekommer. Undervisningen består av självstudier och handledning via ett Internetbaserat kursrum där inlämning och rättning av uppgifter sker kontinuerligt.

Kursansvarig

Thomas Zobel är professor i miljöledning vid Luleå tekniska universitet. Han har mer än 15 års erfarenhet av företagsrelevanta miljö- och hållbarhetsfrågor som forskare och lärare samt en bakgrund som miljö- och hållbarhetsansvarig inom fordonsindustrin. Med hjälp av referenser till state-of-the-art inom forskningen, egna erfarenheter och aktiva diskussioner guidar Thomas deltagarna genom teoretiska och tillämpade kursmoment.

 

 

 

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Business AB, Extern