LTU_Professional_Education_Diabetes_fördjupning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Diabeteskurs 2, fördjupning 7,5 hp - nätbaserad

Publicerad: 10 april 2019

Stärk din roll i mötet med personer som har diabetes med den här fördjupade kursen.

Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar. Denna nätbaserade kurs har till syfte att ge dig fördjupade kunskaper för att kunna tillämpa individuella vård och behandlingsstrategier, i nuet och inför framtiden, med utgångspunkt i evidens och aktuell forskning.

Kunskaper som kan bidra till att utveckla hela organisationen samt ge dig ett stöd för att kunna fatta bra beslut i det dagliga arbetet med personer som har diabetes. Något som väsentligt kan bidra till att minska risken för komplikationer. 

Kursinnehåll

  • Behandling – läkemedelsaspekter
  • Behandling – icke farmakologisk
  • Komplikationer vid diabetes
  • Kliniska utmaningar
  • Att drabbas av kronisk sjukdom 

LTU använder lär plattformen Canvas, föreläsningar ges med verktyget Zoom. Föreläsningarna spelas in och finns tillgängliga under hela utbildningen. Examination sker via nätbaserat seminarium och e-tentamen. Dator med interntuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska eller har jämförbar vårdutbildning och arbetar med personer som har diabetes inom landsting, kommun eller privat vårdgivare. Inom områdena psykiatri och äldreomsorg vänder vi oss även till personer som inte är behöriga att läsa på universitet. Dessa får ett intyg på sitt deltagande.

Föreläsare och utbildare

Utbildare kommer att vara lärare från Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet samt specialister från diabetesvården.

Minimiantal deltagare för att kursen ska genomföras är 15 personer.  

 

 

 

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Business AB, Extern