LTU_Business_javakurs
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Objektorienterad programmering i Java 7,5 hp

Publicerad: 2 oktober 2017

Java är ett av världens mest använda programmeringsspråk och detta är utbildningen för dig som vill lära dig detta objektorienterade språk från grunden. Kursen meriterar dig till 7,5 högskolepoäng.

Du får lära dig:

  • Använda Java som programspråk
  • Den vetenskapliga grunden för objektorienterad programmering och design i Java
  • Skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar i form av design och implementering av stora datorprogram
  • Planera och genomföra kvalificerade uppgifter i Java

Kursen innehåller bl.a.: Klasser och objekt, Inkapsling av metoder och datastrukturer, Överskuggning, Arvshierarkier, typer, statisk och dynamisk typning, Modularisering med abstrakta datatyper, Programdesign med UML, Behållare, Design- och beräkningsmönster, Grafiska användargränssnitt, Dokumentation, Programutvecklingsmiljöer.

7.5 poängskursen är komprimerad till 6 utbildningsdagar med eget arbete mellan. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer. Deltagarna förutsätts ha baskunskaper i programmering.

Lärare

Josef Hallberg är biträdande professor i distribuerade datorsystem på Luleå tekniska universitet och har mer än 15 års erfarenhet av undervisning i både programmering och programvaruteknik. Med hjälp av referenser till relevant praxis, egna erfarenheter och aktiva diskussioner guidar Josef Hallberg deltagarna genom teoretisk och praktisk undervisning i objektorienterad programmering i Java.

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Business AB, Extern