programmering_lärare
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Programmering för matematiklärare (7,5 hp)

Publicerad: 2 mars 2018

Kursen ger dig som är matematiklärare kunskaper om både datalogiskt tänkande och programmering samt verktyg för att kunna använda detta i din undervisning. Kursen meriterar till 7,5 högskolepoäng.

Du får lära dig

  • Konstruera program för att undersöka problem och matematiska begrepp
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid matematisk problemlösning
  • Algoritmiskt tänkande och relevanta begrepp
  • Grundläggande konstruktion av imperativa program
  • Implementation av program som syftar till att lösa matematiska problem.
  • Hur programmering kan användas som arbetssätt för att få insikt i matematiska strukturer.
  • Metoder för att använda programmering i undervisningen
  • Identifiera moment där programmering är ett användbart verktyg

Kursen innehåller

Översikt programspråk, datorns funktionsprincip, programspråks delar, struktur samt uppbyggnad, likheter och skillnader mellan olika imperativa språk, strukturerad problemlösning i imperativa språk, algoritmer, forskning och tillämpning inom programmering i matematikämnet.

Kursen genomförs som en kommun-/regionförlagd kurs på kvartsfart med 8 halvdagsträffar och egna studier mellan träffarna. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer och eget arbete. Deltagare som fullföljer kursen tilldelas 7.5 högskolepoäng efter skriftlig tentamen samt laborationsredogörelser.

Uppdragsutbildning

Den här kursen är en uppdragsutbildning vid Luleå tekniska universitet. Huvudlärare är Fredrik Bengtsson och professor Timo Tossavainen med hjälp av professor Peter Parnes.

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Business AB, Extern