Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Entreprenadjuridik 7,5 hp

Publicerad: 27 maj 2014

I ingen annan bransch är juridiska frågor om ansvar och risk så sammanflätade med pris som i entreprenadbranschen. Få insikt om hur god planering i rättsliga frågor leder till stora vinster för både projektet och företagets välmående. Kursen meriterar dig till 7,5 högskolepoäng.

Under kursen entreprenadjuridik kommer vi att följa en entreprenad från projektering, upphandling och över bygg- och garantiperioden. Inom entreprenadjuridiken används ett omfattande standardavtalssystem med exempel som ABM, AB 04, ABT 06, ABK med flera dokument. Dessa villkor kommer att analyseras och ses i sitt sammanhang vid upphandlingar och konfliktlösningar. Försäkringslösningar är ett viktigt moment av entreprenader och kommer att belysas genom genomgång av försäkringsvillkor och hanterande av skadefall. Kursen inleds med en introduktion över rättskällorna samt en orientering i juridisk problemlösningsmetod.

Därefter behandlas följande rättsområden:
• Entreprenadrättsliga bestämmelser som reglerar juridiska relationer mellan beställare, entreprenör, underentreprenör, leverantör, konsulter, besiktningsförrättare och andra aktörer inom byggmarknaden
• Avtalsrätt
• Standardavtalsrätt
• Offentlig upphandling
• Fördjupning i entreprenadrättsliga ansvarsfrågor
• Miljöansvar i olika former
• Konsumententreprenader och konsumenttjänstlagen

Upplägg
Kursen omfattar 10 halvdagar. Tiden mellan kurstillfällena arbetar deltagarna med hemuppgifter.
Kurstillfällena hålls på Luleå tekniska universitet och är förlagda till alla tisdagar med start 21 januari och avslut 24 mars. Det finns möjlighet att delta via distansteknik för deltagare utanför Luleå, undantaget den 11 februari och den 23 mars som kräver närvaro på plats.  

Examination
Examination sker via grupptentamen, seminarier samt upprättande av skriftligt PM. Efter godkänd examination och 80 % närvaro vid kurstillfällena finns det möjlighet att ansöka om att få 7,5 högskolepoäng. 

Lärare 
Urban Keskitalo har lång erfarenhet av olika ledande uppdrag i byggbranschen bl.a som chef för olika regioner inom Peab. Urban har en omfattande utbildning på universitetsnivå i Juridik och ekonomi. Urban har även under lång tid undervisat i entreprenadjuridik vid Luleå tekniska universitet.
Pär Sunden är utbildad jurist och har mer än tjugo års erfarenhet av undervisning i juridik på universitetsnivå. Pär är av Luleå Studentkår utsedd till årets lärare vid Luleå tekniska universitet. Pär har stor vana att undervisa både små och stora grupper i olika juridiska frågor.  

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Business AB, Extern