Diabetespic
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Diabeteskurs 7,5 hp - nätbaserad

Publicerad: 22 september 2018

Stärk din roll i mötet med personer som har diabetes.

Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar. Denna nätbaserade kurs har till syfte att ge dig kunskaper för att kunna tillämpa individuella vård och behandlingsstrategier, i nuet och inför framtiden, med utgångspunkt i evidens och aktuell forskning.

Kunskaper som kan bidra till att utveckla hela organisationen samt ge dig ett stöd för att kunna fatta bra beslut i det dagliga arbetet med personer som har diabetes. Något som väsentligt kan bidra till att minska risken för komplikationer. 

Kursinnehåll

  • Diabetes mellitus: fysiologi och patofysiologi
  • Behandlingsprinciper
  • Akuta och sena komplikationer
  • Förskrivning av hjälpmedel vid diabetes
  • Nationella diabetesregistret 

Luleå tekniska universitet använder lär plattformen Canvas, föreläsningar ges med verktyget Zoom. Föreläsningarna spelas in och finns tillgängliga under hela utbildningen. Examination sker via nätbaserat seminarium och e-tentamen. Dator med interntuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska eller har jämförbar vårdutbildning och arbetar med personer som har diabetes inom landsting, kommun eller privat vårdgivare. Inom områdena psykiatri och äldreomsorg vänder vi oss även till personer som inte är behöriga att läsa på universitet. Dessa får ett intyg på sitt deltagande.

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Business AB, Extern