LTU_Business_Industriell_Strömningslära
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Industriell strömningsmekanik

Publicerad: 19 december 2018

Flöden i rörsystem är vanligt förekommande i en mängd industriella tillämpningar och en grundläggande förtrogenhet i ämnet är värdefullt för varje ingenjör och tekniker.

Denna kurs syftar till att stärka deltagarnas förmåga att utföra beräkningar i rörsystem, samt att ge en introduktion till modellförsök. Målsättningen är att deltagaren efter kursens avslut ska ha förtrogenhet i att dimensionera rörstorlek, ventiler och pumpar för optimal prestanda av ett rörsystem. Teori varvas med övningspass där deltagarna själva får räkna.

Du får lära dig

  • Använda Bernoullis ekvation, få kännedom om dess tillkortakommanden och när energiekvationen är mer lämplig att använda.
  • Beräkna förluster i rörsystem innehållande krökar, expansioner/kontraktioner.
  • Dimensionera ventiler i rörsystem i enlighet med gällande IEC-standard.
  • Dimensionera pumpar i rörsystem.
  • Räkna på modellförsök och relatera resultaten till motsvarande prototyp.

Kursen innehåller

Kontinuitetsekvationen och dess användning i rörsystem, förlustberäkningar i rör, dimensionering av ventiler och pumpar, beräkning på och dimensionering av modeller samt uppskalning till motsvarande prototyp.

Kursen genomförs under två heldagar från lunch till lunch. Undervisningen består av föreläsningar och lektioner. Kursen innehåller ingen examination, men deltagaren får ett intyg efter genomförd kurs.

Lärare

Utbildare kommer att vara lärare från Avdelningen för strömningslära och experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet samt specialister från industrin.

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Business AB, Extern