LTU_Business_lean_produktion
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

LEAN produktion (7,5 hp)

Publicerad: 4 december 2018

Lär dig strategier, principer och konkreta metoder för att implementera LEAN produktion i din organisation.

Välkommen till fem kurstillfällen med start 15 september på plats i Luleå under 2020.

Lean produktion består av en uppsättning principer och metoder, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Grundkursen omfattar följande teman:

 • Strategier och principer för Lean produktion
 • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
 • Design av värdeflöden
 • Dragande och tryckande produktionssystem
 • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
 • Lagarbete, engagemang och delaktighet
 • Ledningssystem med PDCA-metodik
 • Företagssamverkan längs värdeflöden
 • Transformation till en Lean företagskultur

Planerade kurstillfällen

 • 15-16 september, 2020
 • 13-14 oktober, 2020
 • 10-11 november, 2020
 • 15-16 december, 2020
 • 19-20 januari, 2021

Kursen genomförs i samarbete med Chalmers Professional Education.

Plats: Luleå

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Business AB, Extern