LTU_professional_education_skola_och_lärande
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Skola och lärande

Skola och lärande är ett yrkesområde som berör de allra flesta i samhället. Våra utbildningar bidrar till att utveckla förskolans och skolans organisationer och att säkerställa kvalitet i verksamheterna.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med både kortare och längre insatser för kompetensutveckling under enstaka dagar eller längre processutbildningar i form av poänggivande kurser.

Vi erbjuder kompetensutveckling inom en rad kunskapsområden:

 • Pedagogik
 • Specialpedagogik
 • Lärande
 • Svenska
 • Matematik
 • Engelska
 • NO/Teknik
 • Skolutvecklingsinsatser
 • Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
 • Handledarutbildningar
 • Samtalsledarutbildningar
 • Team-/arbetslagsutveckling
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Konflikthantering
 • Arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier
 • LTU är regional samordnare för Norr- och Västerbotten inom området nyanländas lärande och erbjuder kompetensutveckling för kommuner och fristående verksamheter.

Vi kan även skräddarsy utbildningsinsatser inom andra områden i samverkan med dig som uppdragsgivare.