LTU_professional_education_skola_och_lärande
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Skola och lärande

Skola och lärande är ett yrkesområde som berör de allra flesta i samhället. Med våra utbildningar skapar du en effektivare organisation och säkerställer kvalitet på pedagogik och lärande.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med entreprenöriellt lärande och har under de senaste åren genomfört kompetensutveckling, poängkurser och utvecklingsinsatser för lärare, skolor och kommuner.

Nyanländas lärande är ett område där vi är regional samordnare för Norr- och Västerbotten. Luleå tekniska universitet erbjuder kompetensutveckling för kommuner när det gäller nyanländas lärare, särskilt inom Systematiskt Kvalitetsarbete (SKA).

Vi erbjuder kompetensutveckling längs hela värdekedjan:

  •  Handledarutbildningar
  • Samtalsledarutbildningar
  • Skolutvecklingsinsatser
  • Arbetslagsutveckling
  • Teamutveckling
  • Kommunikation
  • Ledarskap
  • Konflikthantering

Vi kan även skräddarsy utbildningsinsatser inom dessa områden och även andra.