Hoppa till innehållet
12:00 16 sep
Banner NorrlandsNavet 16 september

Lunch & Learn: Framväxten av digitala e-hälsoplattformar i Sverige

16 sep. 2022, 12:00 - 12:45
Online
Publicerad: 27 juni 2022

Den svenska vården digitaliseras i snabb takt och andelen digitala vårdbesök ökar starkt från år till år. Digitala vårdtjänster, och speciellt de som tillhandahålls av privata aktörer, ses dock ofta som kontroversiella och användningen av dessa tjänster är inte jämnt fördelade i befolkningen.

Seminariet behandlar framväxten av digital vård i Sverige, och specifikt de olika nätläkarbolagens entré i svensk primärvård och hur deras affärsmodeller förändrats över tid. Seminariet belyser även de barriärer till användning av digital vård som äldre användare upplever, och vad som kan göras åt dessa. 

Johan Frishammar är professor i Entreprenörskap och Innovation vid Luleå tekniska universitet. Anna Essén är docent vid House of Innovation vid Handelshögskolan i Stockholm. Javier Cenamor är docent vid ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Samtliga tre forskare om innovation, innovationsledning, plattformar och organisering.