Vision 2020 LTU

Vision 2020

LTU utvecklar det attraktiva hållbara samhället genom

- forskningsresultat som förändrar
- utbildningar som utmanar
- individer som samverkar