Sveriges jämnaste universitet

Luleå tekniska universitet är ett av de universitet i Sverige som har jämnast könsfördelning bland studenterna, där 50 procent är män och 50 procent är kvinnor. Vi är övertygade om att studier, studentliv och forskning blir roligare och bättre när olika människor möts. Vi är stolta men inte nöjda. Därför jobbar vi hårt för att bredda rekryteringen till våra olika utbildningsprogram och göra vår utbildnings-
och forskningsmiljö mer jämställd.

Jämställdhetsfakta

50 procent av våra studenter är tjejer och 50 procent är killar. Vi är därför ett av de universitet i Sverige som har jämnast könsfördelning. Vi arbetar med att bredda rekryteringen för att förbättra könsbalansen inom utbildningsprogrammen. Universitetet har antagit en handlingsplan för jämställdhetsintegrering.

bakgrund till faktakort