Hoppa till innehållet

Trygg på universitetet

Luleå tekniska universitet ska vara fritt från diskriminering och trakasserier av alla slag. Såväl studenter, medarbetare och besökare ska känna sig välkomna och trygga i universitetets miljö. Alla är gemensamt ansvariga för att skapa en välkomnande kultur att vara stolta över.

Här finns information och kontaktvägar för dig som behöver rapportera om något du varit med om eller sett någon annan utsättas för så att universitetet kan vidta åtgärder.