Hoppa till innehållet

Trygg på universitetet

Luleå tekniska universitet ska vara fritt från diskriminering och trakasserier av alla slag. Såväl studenter, medarbetare och besökare ska känna sig välkomna och trygga i universitetets miljö. Alla är gemensamt ansvariga för att skapa en välkomnande kultur att vara stolta över.

Här finns information och kontaktvägar för dig som behöver rapportera om något du varit med om eller sett någon annan utsättas för så att universitetet kan vidta åtgärder.

Studenter_A-huset
Den statliga värdegrunden

De värdeord som kännetecknar Luleå tekniska universitet är mod, närhet och tillit.

Händer tillsammans
Uppförandekod

Uppförandekoden definierar hur vi ska bete oss mot varandra och vilket beteende vi kan förvänta oss från andra.

Vad är diskriminering
Vad är diskriminering?

Luleå tekniska universitet har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier.

Vad är trakasserier
Vad är trakasserier?

Trakasserier är ovälkommet av den som utsätts. Även om det saknas intention att förolämpa kan det ändå vara trakasserier.

Digital trakasserier
Digitala trakasserier och kränkningar

Kränkningar på nätet kan spridas snabbt. Du bör du säga ifrån.

Man med platta
Hur fungerar det att rapportera?

Har du upplevt något som du inte är okej med ska du säga ifrån och berätta om det.

Grupp prat
Prata med någon

Det finns olika vägar om du känner att du behöver prata med någon.