Hoppa till innehållet

Vad är trakasserier?

Trakasserier är att kränka någons värdighet. Även om det saknas intention att förolämpa kan det ändå handla om trakasserier.

Trakasserier ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Sexuella trakasserier ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Det kan handla om att  skämta om, säga nedvärderande kommentarer om, osynliggöra eller uppmärksamma en person eller grupp inför andra på ett sätt som hen tycker är negativt. Det kan också vara ryktesspridning, beröring, förslag, blickar,  ovälkomna meddelanden såsom bilder och filmer eller att sprida bilder på en person som inte vill att bilden ska spridas. Alla kan utsättas, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Den som utsätts avgör vad som är ovälkommet och därmed trakasserande.

Oavsett om det finns avsikt kan en handling räknas som trakasserier. Trakasserier kan handla om okunskap eller oförståelse, men det spelar ingen roll. Den som utsätts avgör om beteendet är ovälkommet. Var därför lyhörd mot andra.

Lita på din intution och känsla om något känns obehagligt eller ovälkommet. Ingen ska behöva tåla en nedsättande jargong.

Alla har ett ansvar att berätta, säga ifrån, agera för att Luleå tekniska universitet ska vara fritt från trakasserier. Att berätta gör att universitetet kan hjälpa dig och andra från att fortsatt bli utsatta.

För anställda ligger ansvaret för organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket inkluderar hantering av trakasserier, hos din chef. Chefer är, enligt arbetsmiljölagen, ansvariga för att utreda och vidta åtgärder.

Som anställd bör du som bevittnar händelser

  • säga ifrån vid en nedsättande jargong
  • markera tydligt mot kränkningar
  • stödja kollegor
  • kontakta din chef, chefens chef eller HR
  • doktorander kan också kontakta doktorandombud

Studenter - det är prefekt som ansvarar för att studenter vid respektive institution får kännedom om var de ska vända sig vid trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling. 

Som student bör du som bevittnar händelser:

  • inte acceptera nedsättande jargong
  • markera tydligt mot kränkningar
  • lyssna på och stödja en utsatt studiekamrat
  • kontakta prefekt/huvudutbildningsledare eller den studentkår du tillhör.