Hoppa till innehållet

”Det är inte kört för att det är skört”

Publicerad: 4 mars 2020

Osteoporos, även kallat benskörhet, är en av västvärldens vanligaste sjukdomar. Trots det får många drabbade ingen diagnos innan de har fått en fraktur. Den 27 februari hölls en välbesökt föreläsning i Skellefteå.

För tio år sedan visste inte Siv Ögren vad osteoporos var och absolut inte hur det var att leva med det.  I dag är hon ordförande i Osteoporosföreningen i Norrbotten. Tillsammans med forskarna Carina Nilsson och Birgitta Lindberg från Luleå tekniska universitet och Johannes Norberg, läkare inom Region Västerbotten, höll hon en informativ föreläsning om sjukdomen.

Siv Ögren som tidigare varit en väldigt aktiv person berättade om begränsningarna av rörlighet, om den osäkerhet som kom med sjukdomen och om okunskap.

Johannes Norberg, läkare inom Region Västerbotten, tog upp att det inte bara finns en kunskapsbrist bland de drabbade utan också inom sjukvården, trots att det är en sådan vanlig sjukdom. 
Kotkompression är det tydligaste symptomet vid osteoporos, men diagnosen upptäcks oftast först vid en fraktur. Osteoporos är också något som ofta kommer med åldern, precis som problem med exempelvis hörseln. Johannes Norberg förklarade att skelettet nästan är som en muskel som omvandlas och återbildas hela tiden. Därför kan osteoporos påverkas med medicin efter att en diagnos fastställts. Men osteoporos kan också förebyggas genom redan i ung ålder, genom rörelse.

Luleå tekniska universitets egna forskare Carina Nilsson och Birgitta Lindberg berättade att de utifrån sin studie, som är gjord tillsammans med Päivi Juuso och Malin Olsson, har kommit fram till att det är viktigt att motarbeta sjukdomen genom att inte låta den dominera ens liv. Siv Ögren håller med och menar att hon har diagnosen men att hon inte är sin sjukdom.  Johannes Norberg säger att man kan jämföra det med att ha högt blodtryck eller höga blodfetter.

- Alla har det inte, men det finns en risk. Och bara för att man har det, så betyder inte det att man lider.  

”Laga efter läge” är något Siv Ögren fått lära sig att göra och menar att hon inte kan göra allt hon gjorde tidigare men att hon har hittat nya intressen och en ny gemenskap, bland annat i Osteoporosföreningen i Norrbotten. Hon är tydlig med att det är kunskapen hon samlat på sig som gör att hon idag kan fortsätta leva ett värdigt liv.

- Det är inte kört bara för att det är skört, uppmanar Siv Ögren de drygt 100 åhörarna.