Hoppa till innehållet

Ett liv i balans ger färre fallolyckor

Publicerad: 23 februari 2018

Intresset var stort när Marscha Pauelsen och Irene Vikman, doktorand och forskare vid Luleå tekniska universitet, föreläste om fallolyckor och fallrädsla på the Great Northern i Skellefteå. Över 70 personer deltog på årets första föreläsning i satsningen ”Universitetet presenterar i Skellefteå”

– 70 procent av de äldre är rädda för att ramla, men bara 30 procent av personerna över 65 år har ramlat. Oroar du dig för att ramla blir du mindre aktiv och får sämre fysisk förmåga vilket ökar risken för fall, sa Mascha Pauelsen, doktorand i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Förutom lidande för den enskilda individen innebär olyckorna också stora kostnader för samhället. En stor del av den fallrelaterade oron kan förklaras med faktorer som generellt rädsla för att ramla, livsgnista och fysisk förmåga där en lägre förmåga ökar rädslan, visar hennes studie. Det finns också en könsrelaterad skillnad då 80 procent av kvinnorna men bara 54 procent av männen lider av fallrelaterad oro. 

– Kvinnor ramlar i högre utsträckning än män och frågan är om det handlar om biologiskt kön eller genus. Det kan också bero på att kvinnor medicineras mer än män. Vi upptäckte enorma skillnader under studien som vi tycker att man måste titta vidare på, sa Mascha Pauelsen.

Fallen ökar under vintermörkret

Irene Vikman, lektor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, berättade hur dagsljusets längd kan spela roll då fallolyckorna i en studie visade sig öka under perioden av vintermörker. Vad det beror på är inte klarlagt, men faktorer som kan spela roll är kroppens produktion av D-vitamin och sömnhormonet melatonin, vädret eller mörkret i sig.

– Kanske är det så att dagsljusets längd spelar roll för vår rörelsekontroll. I vårt rörelselaboratorium har vi nu möjlighet att följa människor över tid för att se hur vi som bor på de här breddgraderna påverkas, sa hon.

Träning av balans och styrka har visat sig vara de viktigaste delarna i det förebyggande arbetet och Mascha Pauelsen passade även på att visa balans- och styrkeövningar vilket var uppskattat bland åhörarna.

Motsatt trend i Skellefteå

Antal fallolyckor ökar kraftigt i Sverige men i Skellefteå kommun har skadorna minskat med 17 procent sedan 2013. Enligt Kristina Nordmark, verksamhetsutvecklare för Skellefteå kommuns äldreomsorg är det ett resultat av ett systematiskt arbete från kommunens sida. Målet är att ha minst fallskador i Sverige år 2020.

–Vi har redan mycket kunskap idag om träning, medicinering och att vi behöver fånga upp de i riskzonen. Men vi behöver veta mer om varför människor faller för att kunna sätt in rätt åtgärder. Det är speciellt intressant resultaten om hur dagsljuset påverkar när vi bor här uppe, sa hon efter seminariet. 

Robert Brännström är rektors rådgivare vid Luleå tekniska universitet var nöjd med att årets första seminarium lyckades locka en så stor publik.

– Syftet med vår satsning är att nå ut till en bredare målgrupp för att belysa de frågor som vi forskar på. Föreläsarna pratade om ett engagerande ämne som visar på behovet av att få in rörelse i livet hos äldre för att förebygga skador.

Röster från åhörare

Margareta Normark, åhörare

Från föreläsningen tar jag med mig vikten av att vara medveten om vilken förmåga du egentligen har.  Det är också intressant att du inte är säkrare för att du har hemtjänst. Mycket av det som presenterades visste man sen innan, men det är bra att höra det från forskarna. Hade varit bra om fler från sjukvården varit här, sjukgymnaster och de som ger råd. 

Christer Johansson, suppleant i socialnämnden i Skellefteå

Det är ju känt sen tidigare hur viktigt det är att äldre aktiverar sig, men det är bra att få ett vetenskapligt underlag för det. I socialnämnden ser vi mycket av det här och vi ska diskutera frågan på vårt nästa möte, så för mig var det bra att få mer kunskap. 

Taggar