12:00 13 sep
Ehälsa
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Framtidens vård och omsorg

13 sep. 2017, 12:00 - 13:00
Skellefteå, Great Northern, Storgatan 53
Publicerad: 30 augusti 2017

Ny digital teknik kommer att förändra framtidens vård och omsorg. Möt Per-Olof Egnell, verksamhetsledare vid Centrum för Innovation och eHälsa, EIC, och Stefan Sävenstedt professor i omvårdnad, båda vid Luleå tekniska universitet, som diskuterar frågan ur olika perspektiv.

Framtidens vård och omsorg kräver förändringar
Förändringar i dagens Sverige, bla i form av fler äldre, skapar ett behov av nya lösningar inom vård och omsorg. Per-Olof Egnell, verksamhetsledare inom eHälsa vid Luleå tekniska universitet, berättar hur dagens situation egentligen ser ut, vilka problem vi har framför oss och på vilket sätt tekniken kan vara en viktig nyckel för att få en fungerande vård och omsorg i framtiden.

Digitalisering inom vården, fara eller möjlighet?
En ökad användning av digitala lösningar inom vården skapar nya utmaningar för både äldre vårdtagare och personal. Samtidigt som det öppnar för möjligheter finns också risker.  Stefan Sävenstedt, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, ger exempel utifrån aktuell forskning inom området.