Hoppa till innehållet
Skogsforskning
Ann-Britt Edfast, FoU chef vid Sveaskog, och Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik, vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Skogen som källa till klimatvänliga nya produkter

Publicerad: 29 maj 2019

Skogsindustrin och skogsindustrins produkter har en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle. Allt som görs av olja kan i princip göras av skog. Om denna utmaning att utveckla och ta fram miljöanpassade processer som reducerar användandet av olja och miljögifter, föreläste Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik, vid Luleå tekniska universitet och Ann-Britt Edfast, FoU chef vid Sveaskog, på The Great Northern i Skellefteå.

– Vi kommer att behöva producera mer mat och andra biobaserade produkter med minimerad miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser, som inte ger något avfall och som dessutom har ett adekvat samhällsvärde. Majoriteten av kemiska produkter idag är från fossil råvara som består av kol och väte. Genom att använda förnybara resurser från skogen, jorden och havet istället för fossil råvara kan vi ta fram mer hållbara produkter och minska klimatpåverkan, sade Ulrika Rova.

Världsledande forskning

Temat för föreläsningen, var högaktuella forskningssamarbeten med syftet att hitta nya klimatvänliga produkter av skogsrester, ett forskningsområde där Ulrika Rovas forskargrupp vid Luleå tekniska universitet i många fall är världsledande. Det rör allt från fiskfoder och hälsokost till gröna drivmedel och biokol. Flera nya finansierade forskningsprojekt ligger i startgroparna. I flera nydanande projekt är Sveaskog en viktig samarbetspartner, där gemensamma målet är att optimera och säkerhetsställa användningen av biologiska resurser vid tillverkning av material och produkter.

– Sveaskog vill vara med och driva utvecklingen av nya områden där skogen kan ersätta oljan, det kan handla om drivmedel, energi, kompositer eller som bas för helt nya klimatvänliga ämnen och produkter, sade Ann-Britt Edfast.

Gemensamma forskningsprojekt

Kemikalier finns överallt omkring oss. Att hitta och utveckla miljöanpassade processer som reducerar användandet av olja och miljögifter för tillverkning av produkter och tillverkning, där råvaran är förnybar och produkterna biologiskt nedbrytbara och inte giftiga, är ett mål för både Sveaskog och forskarna vid Luleå tekniska universitet. För att förstå trädets unika egenskaper, visade Ulrika Rova hur det kan delas in i fyra beståndsdelar, som kan ersätta fossila råvaror vid tillverkning. Dessa fyra delar är hemicellulosa (plaster, kemikalier), cellulosa (prebiotika, fordonsbränsle, material) lignin (kolfiber, fordonsbränsle) och extrakt (läkemedel, lim). Hon menar att framställningen av förnybara produkter måste kopplas ihop med andra industriprocesser – bioraffinaderier, för maximalt utnyttjande av råvaran.

– Forskningsverksamhet och forskningspolitik behövs för att säkerställa en hållbar förvaltning och förädling av naturresurser som även möjliggör att vi kan säkra en hållbar livsmedelsproduktion till en växande världs efterfrågan på livsmedel, sade Ulrika Rova

Skogsrester ersätter olja

Ann-Britt Edfast påminde om vilken unik tillgång på skogsråvara och skogsrester i Sverige har för dessa hållbara processer. Det finns 28 miljoner hektar skogsmark i Sverige, av dessa tillhör 4,0 miljoner statliga Sveaskog. Hela 80 procent av denna skog finns i Norrbotten och Västerbotten. Och skogen gör stor nytta för vårt klimat, genom att växa och finnas nära oss människor. Sveaskog fokuserar på särskilt tre utvecklingsområden produktion och miljö, teknik och produktivitet, samt nya användningsområden för skogsråvaran - i till exempel samarbete med Ulrika Rovas forskargrupp vid Luleå tekniska universitet.

– Växande skog binder koldioxid. Med ett aktivt skogsbruk binder vi kontinuerligt in koldioxid i den växande skogen men man måste också avverka skog, för att träden ska må bra och växa. Om vi när vi avverkar skogen, använder skogsresterna till att byta ut fossilbaserade produkter vid tillverkning, blir den goda effekten av skogsråvaran ännu större för vårt klimat. För det är faktiskt så, att som vi numera göra av olja, kan göras av skogsbaserad råvara, sade Ann-Britt Edfast.

Föreläsningen på The Great Northern följdes av en frågestund med många frågor från publiken och även möjlighet till mer informella samtal med forskarna efter föreläsningen.