Hoppa till innehållet

Succéstart i Skellefteå

Publicerad: 14 september 2017

Det var fullsatt på premiären av Universitetet Presenterar i Skellefteå. Över 100 personer var på plats för att lyssna på föreläsningarna om hur ny digital teknik kommer att förändra framtidens vård och omsorg.

Universitetet presenterar är en ny föreläsningsserie som Luleå tekniska universitet under hösten arrangerar i Skellefteå, för att ytterligare stärka sin närvaro i regionen och öka tillgängligheten till den kunskap som universitet producerar. Föreläsningarna är kostnadsfria och hålls på The Great Northern.

På onsdagens premiär föreläste Luleå tekniska universitets Per-Olof Egnell, verksamhetsledare vid Centrum för innovation och eHälsa, EIC, under rubriken ”Framtidens vård och omsorg kräver förändringar”. Han talade om hur vård- och omsorgsaktörerna måste börja se digitalisering som en naturlig del av verksamheten att kunna hantera välfärdens utmaningar.

– De lösningar som nu utvecklas är ett viktigt steg för att öka tryggheten, integriteten och valfriheten i vardagen för den enskilde individen. Digitaliseringen också möjligheter till en merjämlik vård när alla vård- och omsorgsgivare får tillgång till digitala beslutsstöd som ger tillgång till den bästa kunskapen kring varje enskild patient.

Stefan Sävenstedt, professor i omvårdnad, talade om ”Digitalisering inom vården, fara eller möjlighet?”.

– Utmaningen när digitaliserad vård av äldre införs i verksamheterna är att den ska vara baserad på kunskap som utvecklas i samverkan mellan universitet och verksamheter, sa Stefan Sävenstedt.

Månghövdad publik

Publiken som kommit för att lyssna på föreläsarna var blandad, med aktiva politiker, anställda i vård- och omsorgssektorn och pensionärer. Paret Gunhild och Rolf Olofsson från Boviksön tyckte att det var intressant att höra mer om teknikutvecklingen och att det i framtiden finns möjlighet till en annorlunda vård.

Anita Lundberg, sjuksköterska i äldreomsorgen i Skellefteå kommun, tog fasta på att den framtida tekniken kan skapa trygghet hemma för äldre.

– Det är skönt att kunna veta att de mår bra.

De två kommande föreläsningarna hålls 18 oktober och 16 november (mer information nedan).

– Föreläsningsserien är ett sätt att låta allmänheten i Skellefteå kostnadsfritt få ta del av den senaste forskningen från universitet. Ämnena är högaktuella och förhoppningen är att föreläsningarna leder till många intressanta diskussioner, säger Robert Brännström, rektors rådgivare vid Luleå tekniska universitet.

Taggar