Hoppa till innehållet
16:00 21 sep
Orientering

Universitetsorienteringen, etapp 4

21 sep. 2020, 16:00 - 18:00
Luleå, Kyrkbyn Gammelstad
20 kr
Publicerad: 21 augusti 2020

Viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Starttid: Fri starttid mellan 16:00-18:00
Samlingsplats: På den öppna gräsytan i nedre delen av kyrkbyn i riktning mot Gammelstad, 250m söder om kyrkan. Parkering: på den öppna grusytan bredvid järnvägen i anslutning till samlingsplatsen (f.d. tågstationen). Samåk eller cykla gärna!
Karta skala: 1:4 000, ekvidistans 2,5 m, storlek A4 sprintkarta.

Start- och kartavgift: 20 kr. Betalas kontant på plats eller till swish-nummer som anslås vid starten.

Banor

Korta banan 1,6 km; Bostadsområde. Generellt sätt mycket god framkomlighet, men trånga passager kan förekomma mellan kyrkstugorna. Alla löpare passerar trafikerade vägar. Iaktta stor försiktighet.

Mellan banan 2,3 km; Bostads- och skolområden. Generellt sätt mycket god framkomlighet, men trånga passager kan förekomma mellan kyrkstugorna. Alla löpare passerar trafikerade vägar. Området är litet och banan går i kors på flera ställen. Iaktta stor försiktighet.

Långa banan 3,5 km; Bostads-, skol-, och friluftsområden. Generellt sätt mycket god framkomlighet, men trånga passager kan förekomma mellan kyrkstugorna. Alla löpare passerar trafikerade vägar. Området är litet och banan går i kors på flera ställen. Iaktta stor försiktighet.

OBS! Tomtmark mörkgröna områden är förbjudna att beträda. Även på kartan markerat område lila är förbjudet att beträda. Observera att förbudet innebär att passering av staket, murar, byggnader, rabatter/planteringar ej är tillåtet.

Obs!! Maximalt tillåten tid 2 timmar. Tävlande som bryter måste anmäla sig vid målet, så att arrangörerna vet vilka som är kvar ute på banan. Vi påminner också om att deltagandet i LTU-orienteringen sker på egen risk och att arrangörerna fråntar sig allt ansvar för skada som kan uppkomma.

Arrangörer: TDIF:
Kontaktpersoner på etappen: Petra Paulsson 0706-725052

Välkomna!