Hoppa till innehållet
16:00 20 sep
Orientering

Universitetsorienteringen etapp 4

20 sep. 2021, 16:00 - 18:00
Luleå, Kyrkbyn
25kr
Publicerad: 18 augusti 2021

Starttid: Fri starttid mellan 16:00-18:00
Samlingsplats: Start och mål kommer att vara vid skolan i Kyrkbyn.
Parkering: Kyrkbyn är litet så parkera där parkeringsplatser finns ex Hägnan, kyrkogården eller nere vid f.d. bangården.
Karta skala: 1:4000, ekvidistans 2,5 m, storlek A4 sprintkarta.
Start- och kart avgift: 25 kr via swish till nummer som anslås vid respektive etapp. (i undantagsfall tar vi emot kontanter, det löser ni med arrangören vid respektive etapp)

Banor

Korta banan 2,5 km; Bostadsområde, kyrkstugor. Generellt sätt mycket god framkomlighet, men trånga passager kan förekomma mellan kyrkstugorna. Alla löpare passerar trafikerade vägar. Iakttag stor försiktighet.

Mellan banan 3,5 km; Bostads- och friluftsområde och kyrkstugor. Generellt sätt mycket god framkomlighet, men trånga passager kan förekomma mellan kyrkstugorna. Alla löpare passerar trafikerade vägar. Området är litet och banan går i kors på flera ställen. Iakttag stor försiktighet.

Långa banan 4,8 km; Bostads- och friluftsområde och kyrkstugor. Generellt sätt mycket god framkomlighet, men trånga passager kan förekomma mellan kyrkstugorna. Alla löpare passerar trafikerade vägar. Området är litet och banan går i kors på flera ställen. Iakttag stor försiktighet.

OBS! Tomtmark mörkgröna områden är förbjudna att beträda. Även på kartan markerat område lila är förbjudet att beträda. Observera att förbudet innebär att passering av staket, murar, byggnader, rabatter/planteringar ej är tillåtet.

Obs!! Maximalt tillåten tid 2 timmar. Tävlande som bryter måste anmäla sig vid målet, så att arrangörerna vet vilka som är kvar ute på banan. Vi påminner också om att deltagandet i LTU-orienteringen sker på egen risk och att arrangörerna fråntar sig allt ansvar för skada som kan uppkomma.

Arrangörer: TDIF
Kontaktperson:  Petra Paulsson 0706–725052

Välkomna!