Skip to content
16:00 26 Sep
Orientering

The University orienteering stage 5 2022

26 Sep. 2022, 16:00 - 17:30
Luleå, Kvarnträsket
Published: 17 August 2022

Starttid: Fri starttid mellan 16.00-17.30
Samlingsplats: Längs med grusvägen Kvarnträsket (travrondellen).
Parkering: I Kallaxrondellen välj riktning mot Gäddvik, därefter ta första avtaget till vänster (Kvarnträskvägen). Parkering sker mellan kraftledningen och avtaget. Parkera längs med grusvägen och promenera eller värm upp till sekretariatet (ca. 500 m). Var varsam med parkeringen, då det är mycket hästaktivitet i området. Skärm finns vid avtaget.
Kartskala: 1:7 500, del av kartblad Bergnäset (Gäddvik-Lulnäset) Start- och kartavgift: Ingen from 2022

Observera att mörkret faller snabbt efter solnedgång. Ta med pannlampa så du säkert kan återvända till sekretariatet vid behov.

Kartan är inte reviderad och löpbarhet- och framkomligheten är bättre än vad som är angivet. Bitvis har mörkgröna områden blivit gallrade och det är inte redovisat på kartan. Två befintliga kalhyggen är markerade med text och avgränsat på kartan.

Lycka till!

Banor

Korta banan 2,1 km; Framkomligheten är till största delen god och bitvis mycket god men också bitvis nedsatt p.g.a. tätare vegetation. Svag kupering.

Mellan banan 3,6 km; Framkomligheten är till största delen god och bitvis mycket god men också bitvis nedsatt p.g.a. tätare vegetation. Svag kupering. En sämre traktorstig från avverkningsområde längs med beståndgräns är markerad på kartan med lila streckad linje.

Långa banan 5,5 km; Framkomligheten är till största delen god och bitvis mycket god men också bitvis nedsatt p.g.a. tätare vegetation. Svag kupering. En sämre traktorstig från avverkningsområde längs med beståndgräns är markerad på kartan med lila streckad linje.

OBS! Tomtmark är förbjudet att beträda under loppet. Obs!! Maximalt tillåten tid 2 timmar. Tävlande som bryter måste anmäla sig vid målet, så att arrangörerna vet vilka som är kvar i skogen. Vi påminner också om att deltagandet i LTU-orienteringen sker på egen risk och att arrangörerna fråntar sig allt ansvar för skada som kan uppkomma.

Arrangörer: TDIF
Kontaktpersoner:  Petra Paulsson tel: 070-6725052

Välkomna!