Bokning av Vetenskapens hus

Publicerad: 2 oktober 2017

Vetenskapens hus ska vara öppen för allmänheten och kan ej bokas för slutna sällskap, konferenser, utställningar eller kommersiella arrangemang.

Är du intresserad av att boka vår lokal för ett evenemang som är:
- öppet för alla samt
- relaterat till forskning, utbildning eller konstnärlig utvecklingsverksamhet
så är du välkommen att kontakta oss.

  • Arrangemang som bokas i Vetenskapens hus ska i huvudsak vara öppna och riktade för allmänheten
  • Inga deltagaravgifter
  • Konferenser ska inte förläggas i den här lokalen ej heller kommersiella arrangemang
  • Arrangemangen ska vara relaterade till forskning, utbildning eller konstnärligt utvecklingsarbete
  • Arrangemangen ska vara politiskt och religiöst obundna
  • De tre parterna har förtur till lokalen och i andra hand deras samarbetsparter och andra associerade parter.

IVA, LKAB och Luleå tekniska universitet driver tillsammans Vetenskapens hus. Huset etableras gemensamt av de tre avtalsparterna som en mötesplats för forskning, utbildning och konstnärligt utvecklingsarbete. De tre parterna avgör hur lokalen används och bokas.

  • All förtäring i lokalen ska bokas via restauratören i huset, Koi Kitchen och café. Om du önskar annan sittning i lokalen än cafémöblering kan de hjälpa dig. 

För bokning kontakta:

Katarina Grankvist, katarina.grankvist@ltu.se 0920-49 34 39
Linnea Lindberg, linnea.lindberg@ltu.se, 0920-49 36 26
Anita Byström, anita.bystrom@ltu.se 0920-49 22 81